Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR517 TÜRK MİMARİ SÜSLEME GELENEĞİNDE ORTA ASYA ANADOLU İLİŞKİLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; başta Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu’daki Türk sanat eserlerinde görülen süslemelerin Anadolu’ya kadar olan gelişimi; teknik, malzeme, desen, kompozisyon ve renk bakımından tanıtılacak, kültürel etkileşimlerin yansımaları tespit edilecektir. Bu kapsamda ayrıca, gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrasında yine İç ve Orta Asya’da kurulan Hun, Gök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinin bulundukları bölgelerdeki eserlerde görülen süslemelere de değinilecektir.
Dersin İçeriği : Bu dönemde; süslemenin kaynakları, mimari ve küçük el sanatlarını süslenmesinde kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen süsleme unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cezar, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I-II, Ankara 1993. Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul 1972. Graber, Oleg- HILL, Derek; Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 1993.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil

  • 1 Türk Mimari Süsleme Sanatının kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemim mimari süsleme örneklerini tanıya bilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk mimari süsleme sanatında kullanılan malzeme ve temel süsleme elamanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk mimari süsleme sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk mimari süsleme sanatı örneklerini malzeme, çeşit ve motif bakımından günümüze olan yansımalarını örneklendirebilmek ve analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri.
2.Hafta *Süsleme sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar.
3.Hafta *“Mimari”, “Süsleme”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri.
4.Hafta *Süsleme sanatında kullanılan malzeme, araç ve gereçler.
5.Hafta * Süsleme Türleri.
6.Hafta *Türk Dünyasında Süsleme.
7.Hafta *Türk süsleme sanatının kaynakları ve arkeolojik araştırmalar.
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki süslemelere kısa bir bakış.
10.Hafta *Türk Kozmolojisine Giriş.
11.Hafta *Figürler ve semboller.
12.Hafta *Hazırlık kültürlerine ait süslemeler.
13.Hafta *Araştırma Sonucu Sunumları.
14.Hafta *Hun dönemi süslemeleri.
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00