Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR515 ORTA ASYA TÜRK SERAMİK SANATI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste, Türk çini ve seramik sanatının Orta Asya’dan başlayarak Anadolu’ya kadar olan gelişimi; teknik, malzeme, desen, kompozisyon ve renk bakımından tanıtılacak ve kültür ilişkilerinin yansımaları tespit edilecektir.
Dersin İçeriği : Bu dönemde; seramik sanatı ve süsleme özelliklerinin kaynakları, mimari ve küçük el sanatlarında kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen seramik süsleme unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öney, Gönül, Ceramic Tiles in Islamic Architecture, İstanbul 1987. Yetkin, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986. Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1988. Graber, Oleg- Hıll, Derek, Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. Cezar, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : *-
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk Seramik Sanatının kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin seramik örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk seramik sanatında kullanılan malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk seramik sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk seramik sanatının malzeme, çeşit ve motif bakımından günümüze olan yansımalarını örneklendirebilmek ve analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri.
2.Hafta *Seramik sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar.
3.Hafta * “Seramik”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Seramik sanatında kullanılan malzeme, araç ve gereçler.
5.Hafta *Seramik ve süsleme Türleri.
6.Hafta *Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki seramiğe kısa bir bakış.
7.Hafta *Türk Dünyasında Seramik.
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Türk seramik ve süslemelerinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar.
10.Hafta *İslamiyet Öncesi Türk Seramik Sanatı “Hazırlık Kültürleri”.
11.Hafta *İslamiyet Öncesi Türk Seramik Sanatı “İskit ve Hun Sanatı”
12.Hafta *Hazırlık kültürlerine ait süslemeler.
13.Hafta *Seminer
14.Hafta *Araştırma Sonucu Sunumları.

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 2 20,00 40,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00