Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR513 ORTA ASYA NÜMİZMATİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Orta Asya uygarlıklarının (Pers – Soğd – Bactria) paralarını tanımak
Dersin İçeriği : Ders Orta Asya’da Orta Çağ’ın sonuna kadar basılan paraları tanıtmaya yöneliktir. Bu bölgede; İran merkezli imparatorlukların (Pers, Part, Sasani) bastıkları Helenik (Seleukos) etkili paralar, bölge halklarının (Soğd, Tohar) bu paralara yerel etkileri ve dış kaynaklı imparatorlukların (Arap-Türk) bölgede bastıkları paralar, malzeme, form ve içerik itibariyle değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ed., C.N.L. Brook, Studies in Numismatic Method, Cambridge 1983. Alexander del Mar, History of Monetary System, London 1895. George Rawlingsn, Sassanian or New Persian Empire, USA 2014. Robert Rollinger – Christoph Ulf (Eds.), Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction, München 2004. Rudi Matthee – Willem Flor – Patrick Clawson, The Monetary History of Iran, from Safavids to Qajars, New York 2013. Oğuz Tekin, Antik Nümismatik ve Anadolu, İstanbul 1992. Oğuz Tekin, Eskiçağ’da Para, İstanbul 1995
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Eskiçağa ait nümizmatik verileri ayırt etmek
  • 3 Ortaçağa ait nümizmatik verileri ayırt etmek
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Alanının gerektirdiği ölçüde disiplinler arası etkileşimi kavrama.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ekonomide şekil değiştirme: Değiş-tokuş ekonomisinden paraya
2.Hafta *Paranın ilk basıldığı yer ve tekniği
3.Hafta *Lidya ve Pers sikkeleri
4.Hafta *Grek sikkeleri
5.Hafta *Orta Asya’daki Hellenistik ve Partlar dönemi sikkeleri
6.Hafta *Orta Asya’da bulunmuş Çin ve Hint sikkeleri
7.Hafta *Sasani sikkeleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Soğd – Bactria sikkeleri
10.Hafta *Soğd – Bactria sikkeleri
11.Hafta *Eftalit sikkeleri
12.Hafta *Gök Türk dönemi sikkeleri
13.Hafta *Türgiş sikkeleri
14.Hafta *Arap sikkeleri

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00