Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR511 TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNİN KAYNAKLARI: MİNYATÜRLER I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk-İslam minyatür sanatının belge değerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği : Türk minyatür sanatı örnekleri; sundukları mimari, küçük el sanatları, giysiler, kumaş desenleri, takılar gibi veriler çerçevesinde değerlendirilecek ve bu verilerin günümüze ulaşan örnekleri ile (mimari eserler, müze ve özel koleksiyonlarda bulunan malzemeler) karşılaştırmalar yapılarak somutun görselle benzerliği ve farklılığı saptanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara, 1995. Filiz Çağman ve Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, İstanbul, 1979. Nurhan Atasoy ve Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul, 1974. Turks. A Journey of a Thousand Years, 600-1600, Ed. David J. Roxburgh, London, 2005. Hunt for Paradise. Court Arts of Safavid Iran, Ed. Jon Thompson ve Sheila R. Canby, 2003. Eleanor Sims, Peerless Images. Persian Painting and Its Sources, Yale University Press, New Haven and London, 2002. Sheila R. Canby, Persian Painting, London, 1997. Richard Ettinghausen, Arab Painting, New York, 1977.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power point sunumları, anlatma, soru-cevap, kütüphane araştırmaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Araştırma yöntemlerini kavrama
  • 3 Benzer ve farklı örnekleri saptama
  • 4 Konuyu değerlendirme
  • 5 Edindiği bilgileri diğer alanlarda da kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Minyatür sanatına giriş
2.Hafta *Türk minyatür sanatının belge değerinin saptanabileceği kaynakları belirleme
3.Hafta *Türk minyatür sanatının belge değerinin saptanabileceği kaynakları belirleme
4.Hafta *Memluk minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
5.Hafta *İlhanlı minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
6.Hafta *Akkoyunlu minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
7.Hafta *Karakoyunlu minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Timurlu minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
10.Hafta *Timurlu minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
11.Hafta *Safevi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
12.Hafta *Safevi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
13.Hafta *Babürlü minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
14.Hafta *Babürlü minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00