Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR505 DEMİR ÇAĞI'INDA AVRASYA-ANADOLU İLİŞKİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Göçer ve yerleşik kültürlerin maddi verilerini karşılaştırabilme
Dersin İçeriği : Anadolu ve Avrasya arasındaki ilişkiler yoğun olarak Demir Çağı ile birlikte, M.Ö.8.yy.ın sonuna doğru yaşanan Kimmer göç dalgası ile birlikte başlamıştır. Bu dalgayı çok kısa bir süre sonra İskitler izlemiştir. Daha sonra bu göçer halkların bir kısmı yeniden Kırım bölgesine çekilmiş ve bu sefer de Grek ticaret seferleri başlamıştır. Bu aşamada pek çok Karadeniz şehri Greklerce koloni haline getirilmiştir. Ders bu ilişkiler etrafında dönen tarihi olayları ve arkeolojik malzemeyi incelemeye yönelik olacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Esther Jacobson, The Art of the Scythians (The Interpenetration of Cultures at the Edge of Hellenic World), The Netherland 1999. E.D. Philipps, The Royal Hordes: Nomad Peoples of the Steppes, New York 1965. Tamara Talbot Rice, The Scythians, New York, 1957 Renate Rolle, Die Welt der Skythen, Frankfurt 1980 Herodotos, Herodot Tarihi, Çev.: Müntekim Ökmen, Ankara 2006 Susan Wise Bauer, The History of Ancient World, New York 2007 Veli Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara 2007 İlhami Durmuş, İskitler, İstanbul 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Göçer kültürün yaşam şeklini anlama
  • 3 Yerleşik kültürlerin yaşam şeklini anlama
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Göçer – yerleşik kültürler arasındaki farklar, benzerlikler
2.Hafta *Kafkasya’nın tarihi coğrafyası
3.Hafta *Bronz çağı sonunda yaşanan göçler
4.Hafta *İskit göçü ve Kimmerlerin Anadolu’ya girişi
5.Hafta *Kimmer – İskit / Urartu – Med – Assur ilişkileri
6.Hafta *Kimmer – İskit / Urartu – Med – Assur ilişkileri
7.Hafta *Kimmer – İskit / Urartu – Med – Assur ilişkileri
8.Hafta *Vize
9.Hafta *İskitlerin Kırım bölgesine çekilişleri
10.Hafta *İskit – Grek ticareti
11.Hafta *İskit kurganlarından çıkan malzemenin değerlendirilmesi
12.Hafta *İskit kurganlarından çıkan malzemenin değerlendirilmesi
13.Hafta *İskit - Sarmat / Makedon - Roma ilişkileri
14.Hafta *Demir çağının kapanışı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00