Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR501 TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNDE METODOLOJİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Alan ile ilgili terminolojik yeterlilik sağlamak ve araştırma yöntemlerini kavramak.
Dersin İçeriği : Alan ile ilgili terminolojik yeterlilik sağlamak ve araştırma yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sözen, M.,- Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986. Yardımcı Kaynaklar Wölfflin, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985. Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975. Baloğlu, B., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, İstanbul, 2009. Weber, M., Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul, 2012. Turkdoğan, O,. Bilimsel Düşünme ve Araştırma Metodolojisi, M.E.B. Yay.: İstanbul, 1995. Seydioğlu, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 1992. Kurbanoğlu, S.S., Kaynak Gösterme El Kitabı, Ankara, 2004. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1994. Dinler, Z., Bilimsel Araştırma ve E-kaynaklar, Bursa, 2006. Ataöv, T., Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, Ankara, 1989
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Türk-İslam Arkeolojisinin ilişkili olduğu diğer uzmanlık alanları ve çalışma prensipleri hakkında ön bilgi edinmek. 2- Türk-İslam Arkeolojisinde araştırma yöntemlerini öğrenmek. 3-Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik yeterlilik sağlamak. 4-Bilim alanı ile ilgili akademik değerlendirme, analiz ve yayına hazırlık hakkında bilgi sahibi olmak. 5- Disiplinler arası çalışmaların önemini kavramak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --

  • 1 Türk-İslam Arkeolojisinin ilişkili olduğu diğer uzmanlık alanları ve çalışma prensipleri hakkında ön bilgi edinmek.
  • 2 Türk-İslam Arkeolojisinde araştırma yöntemlerini öğrenmek
  • 3 Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik yeterlilik sağlamak
  • 4 -Bilim alanı ile ilgili akademik değerlendirme, analiz ve yayına hazırlık hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 Disiplinler arası çalışmaların önemini kavramak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klasik arkeolojide temel kavramlar.
2.Hafta *Arkeoloji biliminin diğer bilim dalları ile kıyaslanması ve genel özellikleri.
3.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinin coğrafi ve tarihi kapsamı
4.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik kavramlar ve tanımlamalar.
5.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik kavramlar ve tanımlamalar.
6.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik kavramlar ve tanımlamalar.
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Bilimsel araştırmada temel yaklaşımlar.
9.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde kaynak araştırma yöntemleri.
10.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde kaynak araştırma yöntemleri.
11.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde kaynak araştırma yöntemleri.
12.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde uygulamalı araştırma teknikleri.
13.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde uygulamalı araştırma teknikleri.
14.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisi biliminde uygulamalı araştırma teknikleri.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 43,00 43,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 1 40,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00