Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR613 TÜRK TASVİR SANATI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk Tasvir sanatını kavrayabilme
Dersin İçeriği : Dünyadaki en eski petroglifler paleolitik dönem mağaralarında yer alır. Türk dönemine ait en eski örnekler ise Bronz çağından günümüze ulaşır. Göktürkler devrinde kült alanlarında bulunan freskler Türk tasvir sanatında “resim” olarak adlandırılabilecek ilk örneklerdir. Uygurlar döneminde fresklerin gelişmiş örneklerinin yanı sıra Türk minyatür sanatının en erken üretimleri ile de karşılaşılır. Ders kapsamında Türk minyatür sanatının Uygurlarla başlayan ve 19.yüzyılın ilk yarısına kadar süren serüveni irdelenecek ayrıca Türk tasvir sanatında kitap resimlerinden tuvallere ve duvar resimlerine geçiş süreci ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul,1998. M. BussaglI, Central Asian Painting from Afghanistan to Sinkiang, Geneva,1979. Emel Esin, “İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk sanatı Hakkında Araştırmalar, C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 182-243. Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006. Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004. Filiz Çağman ve Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, İstanbul, 1979. Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara, 1995. Padişahın Portresi. Tesâvir-i Âl-i Osman, İstanbul, 2000. Nurhan Atasoy ve Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul, 1974. Rüçhan Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 1976. Günsel Renda, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı (1750-1800), Ankara 1977. Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, 2 cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995. Semra Germaner-Zeynep İnankur, Oryantalistlerin İstanbulu, Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 2002. Semra Germaner, “Batı Tarzı Resmin Osmanlı Yaşamına Katılışı ve Yarattığı Ortamlar”, 19. Yüzyıl İstanbulunda Sanat Ortamı, Habitat II’ye Hazırlık Sempozyumu, 14-15 Mart 1996, Bildiriler, İstanbul, 1996, s.129-137. Günsel Renda ve diğerleri, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, 4 Cilt, Tiglat Yayınevi, İstanbul, 1980.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power point sunumları, anlatma, soru-cevap, kütüphane araştırmaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Araştırma yöntemlerini kavrama
  • 3 Benzer ve farklı örnekleri saptama
  • 4 Konuyu değerlendirme
  • 5 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Konunun terminolojisi ve derste kullanılacak kaynakların irdelenmesi
2.Hafta *Paleolitik dönem ve Bronz çağında tasvir sanatı
3.Hafta *Göktürk dönemi tasvir sanatı
4.Hafta *Uygur dönemi tasvir sanatı
5.Hafta *Memluk dönemi tasvir sanatı
6.Hafta *İlhanlı dönemi tasvir sanatı
7.Hafta *Akkoyunlu, Karakoyunlu dönemi tasvir sanatı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Timurlu dönemi tasvir sanatı
10.Hafta *Safavi dönemi tasvir sanatı
11.Hafta *Babür dönemi tasvir sanatı
12.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi tasvir sanatı
13.Hafta *Osmanlı dönemi tasvir sanatı
14.Hafta *Osmanlı dönemi tasvir sanatı
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00