Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 314 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 16. yüzyıl klasik Türk edebiyatı tarihi ve edebi gelişiminin idrak edilmesi; estetik yapısı ve kaynaklarının tanınması ve kavranmasıdır
Dersin İçeriği : 16. yüzyılda Anadolu ve Osmanlı sahasında gelişen edebiyatın genel özelliklerini, önemli temsilcileri ve onların eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Coşkun, Menderes, Ali İhsan Öbek, Yavuz Bayram (2011); Gazel Şerhleri, Kesit Yay., İstanbul. Levent, Agah Sırrı (1943), Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul. Şentürk, Ahmet Atilla (2016); Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yay., İstanbul. İpekten, Haluk (1996); Divan Edebiyatında Edebi Muhitler, MEBY, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klâsik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası çerçevesinde metinleri değerlendirir.
  • 2 16. yüzyılın önemli temsilcileri ve eserlerini sıralar
  • 3 Seçilen metinlerin kültürel ve sosyal alt yapısını kavrar
  • 4 Seçilen örnekleri günümüz Türkçesine aktarır ve yorumlar
  • 5 16. yüzyılın genel özelliklerini ayırt edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *16. yüzyılın siyasi ve kültürel ortamının incelenmesi 16. yüzyıl klasik Türk edebiyatının estetik ve edebi açıdan incelenmesi
2.Hafta *16. yüzyılın siyasi ve kültürel ortamının incelenmesi 16. yüzyıl klasik Türk edebiyatının estetik ve edebi açıdan incelenmesi
3.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Hayâli’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Bâkî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Nev’î’nin bir gazelinin şerhi.
4.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Hayâli’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Bâkî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Nev’î’nin bir gazelinin şerhi.
5.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Hayâli’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Bâkî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Nev’î’nin bir gazelinin şerhi.
6.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Hayâli’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Bâkî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Nev’î’nin bir gazelinin şerhi.
7.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Hayâli’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Bâkî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Nev’î’nin bir gazelinin şerhi.
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Zâtî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Rûhî’nin bir gazelinin şerhi
10.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Zâtî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Rûhî’nin bir gazelinin şerhi
11.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Zâtî’nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Rûhî’nin bir gazelinin şerhi
13.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Muhibbî'nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Taşlıcalı Yahyâ'nın bir gazelinin şerhi
14.Hafta *Klasik Dönem Türk Şairleri: Muhibbî'nin bir gazelinin şerhi Klasik Dönem Türk Şairleri: Taşlıcalı Yahyâ'nın bir gazelinin şerhi
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ödev 12 1,00 12,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00