Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 302 KLASİK TÜRK EDEBİYATI IV 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını ve önemini kavratmak; eserlerini tanıtmak ve öğrencilere genel hatlarla bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : 15’inci asırda klasik edebiyatın genel görünümü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Metin Külliyatı: İz Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım-I; Eski Türk Edebiyatında Nazım-II; Eski Türk Edebiyatında Nesir. Divanlar: Şeyhi Divanı, Ahmed Paşa Divanı, Necâtî Divanı Bursalı Ahmed Paşa ve Dönemi (Bilal Kemikli); Köksal, Fatih; Sana Benzer Güzel Olmaz, (Nazire); Kalpaklı, Mehmet; Osmanlı Şiir Akademisi (Türk Edebiyatı Tarihi-II içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları) Şentürk Ahmet Atilla, Güneş Kasidesi. Timurtaş, Harnâme (makale), Karahan Abdülkadir, Molla Lütfi’nin Harnâmesi ve XV. Yüzyıl Sade Türk Nesri , Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri içinde) Yardımcı Kaynaklar Faruk, Ömer Faruk (2012); Divan Edebiyatı, İSAM Yay., İstanbul; Dilçin, Cem (1995); Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara; İsen, Mustafa vd. (2002); Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 15. asır Klasik Türk Edebiyatının özelliklerini ve şahsiyetlerini öğrenebilme.
  • 2 Klasik Türk edebiyatının ana kaynaklarını tanıyabilmek.
  • 3 15'inci asır Klasik Türk Edebiyatının önemli simalarının hayatlarını ve onların temel eserleri kavramayabilmek.
  • 4 Klasik edebiyatta hâmîlik tartışmalarını genel hatlarla tanıyabilmek.
  • 5 Klasik edebiyat nazım türlerinden nazireyi kavrayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *15'inci asır Klasik Türk Edebiyatının genel vaziyeti üzerine değerlendirmeler
2.Hafta *Germiyanlı musâhib bir şair: Şeyhi
3.Hafta *Şeyhi ve Harnâmesi
4.Hafta *Klasik edebiyatta Harnâme literatürü: Molla Lutfi’nin Harnâmesi
5.Hafta *Şeyhi’nin gazellerinden örnekler
6.Hafta *Ahmed-i Dâî ve gazellerinden örnekler
7.Hafta *Ara Sınav (Vize)
8.Hafta *Ahmed Paşa (Biyografi)
9.Hafta *Ahmed Paşa’nın kasideleri
10.Hafta *Kerem kasidesi ve üzerine tartışmalar
11.Hafta *Güneş kasidesi
12.Hafta *Ahmed Paşa’nın gazellerinden örnekler
13.Hafta *Necâtî Bey
14.Hafta *Nazire literatürü: Ahmed Paşa ve Necâtî Bey

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Bütünleme : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 10 2,00 20,00
Final 10 2,00 20,00
Derse Katılım 10 2,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 5 1,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Bütünleme 5 2,00 10,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00