Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 301 KLASİK TÜRK EDEBİYATI III 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını ve önemini kavratmak; eserlerini tanıtmak ve bu noktada öğrencilere genel hatlarla bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatının kaynakları, klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri, aruz, edebi sanatlar, gazel, kaside.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1995. Akün Ömer Faruk, Divan Edebiyatı, İSAM Yay., İstanbul 2012. Türk Dili Dergisi Divan Edebiyatı Özel Sayısı İpekten Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul. İsen, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 On üç ve on dördüncü yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının genel niteliklerini kavrayabilmek.<br />
  • 2 Klasik Türk edebiyatının ana kaynaklarını tanıyabilmek.
  • 3 Klasik Türk şiirinin nazım biçimlerini ve özelliklerini kavrayabilmek.
  • 4 13 ve 14'üncü asırda klasik Türk edebiyatının müelliflerini ve onların önemli eserlerini öğrenme
  • 5 Hurufiliğe dair genel hatlarla bilgi sahibi olabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * 1 Dersin tanıtımı, kaynakları ve önemi 2 Klasik Türk Edebiyatını isimlendirme problemi 3 Klasik Türk Edebiyatının temel kaynakları: Tasavvuf, Kur’an, hadis, tefsir 4 Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri 5 Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel 6 Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel 7 Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside 8 Ara sınav 9 Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside 10 Aruz 11 Aruz 12 Edebi sanatlar 13 Edebi sanatlar 14 Edebi sanatlar 15 Final sınavı
2.Hafta *Klasik Türk Edebiyatını isimlendirme problemi
3.Hafta *Klasik Türk Edebiyatının temel kaynakları: Tasavvuf, Kur’an, hadis, tefsir
4.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri
5.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel
6.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Gazel
7.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Klasik Türk Edebiyatı nazı şekilleri: Kaside
10.Hafta *Aruz
11.Hafta *Aruz
12.Hafta *Edebi Sanatlar
13.Hafta *Edebi Sanatlar
14.Hafta *Edebi Sanatlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 8 2,00 16,00
Ev Ödevi 7 2,00 14,00
Araştırma Sunumu 4 2,00 8,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00