Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 218 TÜRK HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Halk Bilimi araştırma yöntemlerini öğrenme, saha çalışmaları ve metinlerde uygulayabilme becerisini kazanma
Dersin İçeriği : Halk Bilimi derleme yöntemleri ve halk bilimi verilerinin kullanımında uygulanan yöntemleri öğrenme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ekici, Metin (2013). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık<br />Çobanoğlu, Özkul (2002). Halk Bilimi Kurmaları ve Araştırm Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları<br />Örnek, Sedat Veyis (2015). Türk Halk Bilimi, Ankara: Bilgesu<br />Oğuz, M. Öcal (2015). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, Ankara: Geleneksel Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini ve ortak çalışma yöntemlerini açıklayabilme.
  • 2 Halk bilimiyle ilgili olarak kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
  • 3 Halk bilimi alan araştırma tekniklerini derleme çalışmalarında uygulayabilme.
  • 4 Halk bilimi alanındaki güncel kuram ve araştırmaları takip edebilir hale gelebilme.
  • 5 Dünyadaki halk bilimi çalışmalarıyla Türkiye’deki halk bilimi çalışmaları arasında bağ kurabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2.Hafta *Derleme Terimleri
3.Hafta *Alan (Saha) bilgisi
4.Hafta *İyi bir derlemecide bulunması gereken özellikler
5.Hafta *Derleme öncesi yapılması gerekenler
6.Hafta *Derleme yöntemleri
7.Hafta *Derleme yöntemleri
8.Hafta *Örnek Derleme planlaması yapılması
9.Hafta *Halk bilgisi ürünleri İnceleme Kuram ve Yöntemleri
10.Hafta *Ara Sınav
11.Hafta *Metin merkezli kuram ve yöntemler
12.Hafta *Gelişme Kuramı
13.Hafta *Yayılma Kuramı
14.Hafta *Yapısalcı Kuram ve Yöntemler
15.Hafta *Performans merkezli kuram ve yaklaşımlar

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 1,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 5 4,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 5 4,00 20,00
Ev Ödevi 8 2,00 16,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00