Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 212 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 15'inci asır Klasik Türk Edebiyatını genel hatlarla kavrama.
Dersin İçeriği : 15'inci asırda nazım, nesir, gazel, kaside, mesnevi, şerh
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. AKÜN, Ömer Faruk; Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 2. İZ, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Kitabevi, 8. Baskı, 2011. 3. KARTAL, Ahmet – ŞENTÜRK, A. Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012. 4. KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011. 5. MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 6. MERMER, Ahmet – KOÇ KESKİN, Neslihan; Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 7. MERMER, Ahmet; Karamanlı Aynî ve Divanı, Ankara, Akçağ Kitabevi, 1997. 8. TİMURTAŞ, Faruk Kadri; Şeyhî’nin Hârnâmesi, İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 198. 9. TARLAN, Ali Nihad; Necâti Beg Divanı, Ankara, MEB Yayınevi, 1997. 10. TARLAN, Ali Nihad; Ahmet Paşa Divanı, Ankara, Akçağ Kitabevi, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 15. asır Klasik Türk Edebiyatının özelliklerini ve şahsiyetlerini bilir.
  • 2 Metinlerden edebî sanatları bulur.
  • 3 Nazım şekillerinin özelliklerini kavrar.
  • 4 15'inci asır Klasik Türk Edebiyatının önemli simalarının hayatlarını ve onların temel eserleri kavrama.
  • 5 Verilen bir gazel ya da kasideyi şerh etme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *15'inci asır Klasik Türk Edebiyatının genel vaziyeti üzerine değerlendirmeler
2.Hafta *Şeyhi ve gazelleri
3.Hafta *Şeyhi'nin bir gazelinin şerhi
4.Hafta *Şeyhi ve ünlü mesnevisi Har-name
5.Hafta *16'ıncı asır tezkirelerinde Şeyhi'nin biyografisi
6.Hafta *Ahmed Paşa ve gazelleri
7.Hafta *Tezkirelerdeki Ahmed Paşa'nın biyografisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Ahmed Paşa ve kasideleri: Güneş kasidesi ve kerem kasidesi
10.Hafta *Necati ve gazelleri
11.Hafta *Necati'nin "döne döne" redifli gazelinin şerhi.
12.Hafta *Necati ve Baki'nin "döne döne" redifli gazellerinin bir mukayesesi
13.Hafta *Tezkirelerdeki Necati Bey biyografisi
14.Hafta *15'inci asır nesir örneği: Ahmed-i Dai'nin Siracu'l-Kulub adlı eseri
15.Hafta *Yıl sonu sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00