Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 208 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ IV 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : sözcük öbekleri, cümle tipleri, cümlede ögeler, bunların yapısı, işleyişi, görevleri ve anlam özelliklerinin incelenmesi.
Dersin İçeriği : Sözcük öbekleri ve cümlenin ögeleri; tanımları, özellikleri, işlevleri, kullanılışları. Cümle türleri, cümle tahlili ve metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Atabay, Neşe; İbrahim Kutluk, Sevgi Özel (2003). Sözcük Türleri, İstanbul: Papatya Yay. Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Demir, Nurettin; Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay. Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yay. Ergin, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay. Hatiboğlu, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi, Ankara. Karahan, Leyla (2004). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yay. Korkmaz, Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay., TÜRK DİL KURUMU (1999). Türk Gramerinin Sorunları II, Ankara: TDK Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : "İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Dinçer
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Cümle ve cümlenin özelliklerini öğrenmek
  • 2 Cümlenin ögelerini öğrenmek
  • 3 Cümle dışı ögeleri öğrenmek
  • 4 Cümle tahlili yapmak
  • 5 sözcük öbekleri ve özelliklerini öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Söz dizimi ve söz dizimi çalışmaları
*yazarak notlar alma
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
2.Hafta *Cümle ve cümlenin özellikleri
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
3.Hafta *Cümlenin ögeleri: Yüklem, özne
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
4.Hafta *Cümlenin ögeleri: Nesne, yer tamlayıcısı
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
5.Hafta *Cümlenin ögeleri: Nesne, yer tamlayıcısı
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
6.Hafta *Sözcük öbekleri ve sözcük öbeklerinin özellikleri
*farklı kaynaklardan örnekler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Sıfat-fiil öbeği, ad-fiil öbeği, zarf-fiil öbeği
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
9.Hafta *Tekrar öbeği, edat öbeği, bağlama öbeği, ünlem öbeği, sayı öbeği, unvan öbeği
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
10.Hafta *Cümle çeşitleri: Yapısına göre cümleler
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
11.Hafta *Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
12.Hafta *Cümle tahlilleri
*grup çalışmaları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*In "Workload" and "Assessment" is described.
13.Hafta *cümle tahlilleri
*grup çalışmaları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*In "Workload" and "Assessment" is described.
14.Hafta *cümle tahlilleri
*grup çalışmaları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
15.Hafta *cümle tahlilleri
*grup çalışmaları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 2,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00