Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ATA102* ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Atatürk inkılapları hakkında bilgi vermek, Cumhuriyet devrinin siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihini analiz etmek, iç ve dış politika meselelerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Atatürk dönemi inkılapları, siyasi gelişmeler, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, 1945 sonrası dünyadaki siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin batıyla entegrasyonu, Kıbrıs Meselesi, Ermeni Meselesi, Askeri darbeler ve anayasal gelişmeler, 1980 ve sonrasına genel bakış.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, (çev. Yavuz Alogan), İstanbul 2011. 2) İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2008. 3) Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2010. <br />4) Selim Deringil, Denge Oyunu 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, belgesel gösterimi, yüz yüze öğrenme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Yasin Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze ve uzaktan eğitim

  • 1 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini analiz eder.
  • 2 Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar.
  • 3 Yakın dönem Türk tarihi hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.
  • 4 Günümüz Türkiyesinin sorunlarını anlamak noktasında analizler yapabilir.
  • 5 Çeşitli kaynaklardan bilgi edinme ve bu bilgiyi analiz etme yeteneği kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Milli Mücadele'nin sona ermesi ve Lozan Konferansı
2.Hafta *Saltanattan Cumhuriyete: Yeni bir rejime doğru
3.Hafta *Hilafetin kaldırılması ve laiklik tartışmaları
4.Hafta *Atatürk döneminde çok partili hayat denemeleri ve sonuçları
5.Hafta *Atatürk döneminde hukuk, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmeler
6.Hafta * II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Denge oyunu
7.Hafta *Türkiye'de çok partili hayata geçiş: Demokrat Parti ve diğerleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Demokrat Parti İktidarı (1950-1960)
10.Hafta *27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrası: Yeni anayasa, siyasette yeni aktörler, Avrupa Birliği macerasının başlaması
11.Hafta *1970'lerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler: Siyasal ve toplumsal istikrarsızlık, petrol krizi, Kıbrıs Barış Harekat
12.Hafta * 12 Eylül darbesi ve askeri rejim, 1982 Anayasası
13.Hafta *Demokrasiye yeniden dönüş: 1980 sonrası Türkiye, Özallı yıllar
14.Hafta *1990'lardan günümüze Türkiye: Siyasal krizlerden istikrara
15.Hafta *Ermeni Meselesi ve soykırım tartışmaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 2,00