Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 204 ESKİ TÜRKÇE II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Uygurların tarihleri ve kültürleri hakkında bilgi vermek; Uygurların yazın hayatı ile ilgili bilgi vermek; Uygurca metinleri okuyup anlayabilmek; Eski Türkçedeki ağız farklılıklarını kavrayabilme; Eski Türkçe ile modern Türk dilleri arasında karşılaştırma yapabilmek; Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz dizimi açısından geçirdiği evreleri izlemek
Dersin İçeriği : Eski Türk dilinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Uygurca metinlerin dili; Tarihsel olarak Türk dilleri içerisinde Uygur Türkçesinin yeri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : •Orkun, Hüseyin N. (1936-1941). Eski Türk Yazıtları I-IV, Ankara: TDK• Tekin, Talat (1994). Tunyukuk Yazıtı, Ankara: Simurg Yay• Tekin, Ölmez, Mehmet (2012). Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi, Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları Metin-Çeviri-Sözlük, Ankara: Bilgesu Yay• Aydın, Erhan; Rysbek Alimov, Fikret Yıldırım (2013). Yenisey-Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, Ankara: Bilgesu Yay.• User, H. Şirin User (2009). Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen Yay• Gabain, Annemarie von (2000). Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay• Ercilasun, A. Bican (2009). Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.• Erdal, Marcel (2004), A Grammar of Old Turkic, Leiden-Boston: Brill• Hamilton, J. R. (1998). Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası. (çev. E. Korkut, İ. Birkan), Ankara• Röhrborn, Klaus (1977-1994). Uigurisches Wörterbuch: Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien 1-5, Wiesbaden• Eraslan, Kemal (2012). Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : "İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde anlatılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Eski Türkçedeki ağız farklılıklarını kavrayabilmek
  • 2 Eski Uygur yazısının özelliklerini tanımlayabilmek
  • 3 Eski Uygur dönemini diğer dönemlerle kıyaslayabilmek
  • 4 Eski Uygur dönemine ait eserleri okuyup anlayabilmek
  • 5 Eski Uygurca dil ögelerini analitik düzeyde açıklayabilme
  • 6 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Eski Uygurca ile Orhon Türkçesi arasındaki belli başlı farkların anlatılması
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
2.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
3.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
4.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
5.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
6.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
7.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
8.Hafta *vize
9.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
10.Hafta *Eski Uygur ve Budist bir metnin okunması ve çözümlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
11.Hafta *Eski Uygurlara ait şiirlerden seçilmiş parçaların okunup işlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
12.Hafta *Eski Uygurlara ait şiirlerden seçilmiş parçaların okunup işlenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
13.Hafta *Eski Uygurca Maniheizmine ait metinlerin seçme parçaların okunması
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
14.Hafta *Eski Uygurca Maniheizmine ait metinlerin seçme parçaların okunması
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
15.Hafta *Eski Uygurca Maniheizmine ait metinlerin seçme parçaların okunması
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 2,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00