Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ IV 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Özellikle Arap harfli yazma metinlerin yazı çeşitleri ve yazma eserlerin imla özellikleri örneklendirir ve geriye kalan haftalarda bu hazırlığa dayalı olarak, yazma metinler üzerinde dil incelemeleri devam eder. Bu incelemeler, hem Osmanlı Türkçesinin dönemleri arasında hem de Eski Anadolu Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak yürütülür.
Dersin İçeriği : Arap harfli Türkçe yazma eserler, Tarihi-karşılaştırmalı Türkçe ses ve şekil bilgisi, Osmanlı Türkçesi metinlerin dil analizi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Grameri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar: Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sinan Güzel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 El yazması hakkında kuramsal bilgileri açıklayabilme.
  • 2 Yazma tekniklerini kavrayabilme
  • 3 Yazı çeşitlerini açıklayabilme
  • 4 El yazması eserlerde görülen yazılış özelliklerini kavrayabilme
  • 5 14. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme
  • 6 15. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme
  • 7 16. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme
  • 8 Osmanlı alfabesi ile yazılmış Türkçe metinlerin dil analizini yapabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Yazmaların doğuşu ve gelişmesi
3.Hafta *Önemli Arapça yazma koleksiyonları
4.Hafta *Telif yöntemleri
5.Hafta *Yazma eser türleri
6.Hafta *Hat sanatı, Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri ve özellikleri
7.Hafta *14. , 15. ve 16. yüzyıldaki el yazması Türkçe metin örnekleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *El yazması eserlerdeki yazılış özellikleri
10.Hafta *Nesih yazısı ve özellikleri
11.Hafta *14. , 15. ve 16. yüzyılda nesih ile yazılmış el yazmalarından okuma çalışması
12.Hafta *Sülüs yazısı ve özellikleri
13.Hafta *14. , 15. ve 16. yüzyılda sülüs ile yazılmış el yazmalarından okuma çalışması
14.Hafta *Rik’a yazısı ve özellikleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 4,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 2,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00