Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 217 TÜRK HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Halk Bilimi araştırma yöntemlerini öğrenme, saha çalışmaları ve metinlerde uygulayabilme becerisini kazanma
Dersin İçeriği : Geçmişte ve günümüzdeki halk tanımları. Halk bilimi terimi, tanımı ve kapsamı. İnceleme alanı, konusu ve genel özellikleri. Dünyada ve Türkiye’deki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Halk biliminin kaynakları ve diğer bilim sallarıyla ilişkisi. Halk bilimi inceleme yöntemleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ekici, Metin (2013). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık<br />Çobanoğlu, Özkul (2002). Halk Bilimi Kurmaları ve Araştırm Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları<br />Örnek, Sedat Veyis (2015). Türk Halk Bilimi, Ankara: Bilgesu<br />Oğuz, M. Öcal (2015). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, Ankara: Geleneksel Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Halk bilimi hakkında hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
  • 2 Halk biliminin kapsamını kavrama.
  • 3 Halk biliminin temel terim ve kavramlarını açıklayabilme.
  • 4 Halk biliminin tarihçesini listeleyebilme.
  • 5 Halk bilimi alan araştırma tekniklerini derleme çalışmalarında uygulayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2.Hafta *Halk biliminin kapsamı, konusu, amacı ve özellikleri
3.Hafta *Halk biliminin kaynakları
4.Hafta *Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Hümanizm akımı ve aydınlanmacıların halk bilgisi ürünlerine bakışı
5.Hafta *Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.
6.Hafta *Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: İlk çalışmalar ve bu çalışmaların özellikleri
7.Hafta *Mevcut literatürün değerlendirilmesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Resmi kurumlar, dernekler ve bilimsel çalışmalar.
10.Hafta *Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi: Tarih, sosyoloji, psikoloji, etnografya, vd.
11.Hafta *Halk bilgisi ürünlerinin özellikleri.
12.Hafta *Halk bilimi ile ilgili terimler: Örf, adet, anane, gelenek, töre.
13.Hafta *Halk bilgisi ürünlerini derleme metotları.
14.Hafta *Ana hatlarıyla halk bilimi inceleme yöntemleri.
15.Hafta *Ulusal Halk bilimi kuramları ve bazı ülkelerdeki uygulamalar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 1,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 5 4,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 5 4,00 20,00
Ev Ödevi 8 2,00 16,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00