Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 215 TÜRK HALK EDEBİYATI I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mit ve destan türlerinin genel özellikleri, yapısı ve çeşitlerinin açıklanması; mit ve destanların teşekküllü bağlamında Türk Dünyası destan örnekleri ile Dede Korkut Hikayelerinin incelenmesi.
Dersin İçeriği : Efsane ve mit kavramları; destan türleri; mit ve destan türlerinin oluşumu; Türk Dünyası destanlarından örnekler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Boratav, P. Naili; Köroğlu Destanı. İstanbul: Adam Yayıncılık, 1984 Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988 Togan, Zeki Velidi; Türk Destanının Tasnifi-I; Atsız Mecmua; İstanbul 1931 Bayat, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası( Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü); Ötüken Yay:663, Kültür Serisi:317; İstanbul 2006 Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941 Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003 Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998 Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992 Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002 Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-II; Üniversiteliler Ofset; İzmir 2010 İbrayev, Şakir; Destanın Yapısı (Çev. Ali Abbas Çınar); Atatürk Kültür Merkezi Yay:160; Ankara 1998 İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Destan terimi ve kavramını açıklayabilme.
  • 2 Destanların teşekkül aşamaları ve yollarını kavrayabilme
  • 3 Destan dünyasına özgü kuralları tanıyabilme ve destan örnekleri üzerinde bu kuralları açıklayabilme.
  • 4 Doğal ve yapma destanlar arasındaki farkın çeşitli Türk Dünyası destanlarını okuyup inceleyerek kavrayabilme.
  • 5 Dede Korkut’un yazıya geçirildiği dönemin hem konularına, hem de şekil özelliklerine olan etkisini tespit edebilme ve bu konuda bir taslak hazırlayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Efsane ve mit terimi/kavramı üzerine bilgi aktarma ve tartışmalar.
2.Hafta *Destan dünyasına özgü kuralların verilmesi ve Türk Dünyası destanlarından örneklerle pekiştirilmesi
3.Hafta *Destan dünyasına özgü kuralların verilmesi ve Türk Dünyası destanlarından örneklerle pekiştirilmesi; Oğuz Destanının Uygur varyantının incelenmeye başlanması
4.Hafta *Oğuz Destanının Uygur varyantının incelenmesine devam edilmesi.
5.Hafta *Oğuz Destanı’nın Farsça nüshasının incelenmesi
6.Hafta *Oğuz Destanı’nın Uygur ve Farsça nüshalarının içerik, epik kurallar ve ortaya çıkış dönemi bakımından karşılaştırılması.
7.Hafta *Türk Dünyası Epik destanlarının konularına göre tasnifi ve bu konudaki çeşitli çalışmaların tanıtımı.
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Kırgız epik destan geleneği bağlamında gerek destan anlatıcıları, gerekse destan söyleme geleneği üzerinde tartışmalar.
10.Hafta *Kırgız destanlarından mitik bir destan olan Kococaş Destanı’nın A. Üsönbayev varyantının incelenmeye başlanması.
11.Hafta *Kırgız Destanlarından Ak Möör ile ilgili tanıtım ve destanın teşekkül şekli, dönemi, türü hakkında tartışmalar.
12.Hafta *Ak Möör Destanı’nın bitirilmesi, bu destanının Kocekov varyantının destanın teşekkülündeki rolü konusunda tartışmalar.
13.Hafta *Ak Möör Destanı ile Kococaş Destanı arasındaki fark ve benzerlikler üzerinde durma.
14.Hafta *Türk Destanlarında zaman ve mekan kavramının Kocacaş ve Ak Möör Destanı’ndaki yansımaları üzerinde tartışmalar.
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 1,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 5 4,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 5 4,00 20,00
Ev Ödevi 8 2,00 16,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00