Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 211 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 13 ve 14'üncü asır Klasik Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrama
Dersin İçeriği : On üç ve On dördüncü asırda Klasik Türk Edebiyatı, nazım, nesir, müellifler ve önemli eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. AKÜN, Ömer Faruk; Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 2. AYAN, Hüseyin; Nesîmî Divanı, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2013. 3. ERGİN, Muharrem; Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1980. 4. İZ, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Kitabevi, 8. Baskı, 2011. 5. KARTAL, Ahmet – ŞENTÜRK, A. Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012. 6. KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011. 7. LEVEND, Agâh Sırrı; Divan Edebiyatı – Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul, Enderun Kitabevi, 2013. 8. MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 9. MERMER, Ahmet – KOÇ KESKİN, Neslihan; Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. 10. YAVUZ, Kemal; Aşık Paşa-Garib-nâme, Ankara, TDK Yayınları, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, soru cevap.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Oğuzhan Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 On üç ve on dördüncü yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının genel niteliklerini kavrama.
  • 2 İslam mistisizmini (sufiliği) öğrenme
  • 3 Nazım şekillerini ve özelliklerini anlama.
  • 4 Klasik Türk Edebiyatının kaynaklarını idrak etme.
  • 5 13 ve 14'üncü asırda klasik Türk edebiyatının müelliflerini ve onların önemli eserlerini öğrenme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *13 ve 14'üncü asırda Klasik Türk Edebiyatının genel görünümüne dair bilgiler
2.Hafta *Sultan Veled ve gazellerinden örnekler
3.Hafta *Nesimi: Nesimi'nin gazellerinden bir örneğin şerhi.
4.Hafta *Hurufilik ve hurufiliğin Nesimi'ye etkisi.
5.Hafta *Sufilik üzerine bilgi, kaynak ve tartışmalar. Sufi şiirinin gelişimi.
6.Hafta *Ahmedi ve gazelleri.
7.Hafta *Ahmedi'nin bir gazelini geleneksel tıp açısından inceleme.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Ahmedi'nin bir gazelinin şerhi
10.Hafta *Kadı Burhaneddin ve gazelleri
11.Hafta *Kadı Burhaneddin'in bir gazelinin tasavvuf açısından tahlili.
12.Hafta *14'üncü asırdan mensur bir metin örneği: Erzurumlu Darir'in Yüz Hadis'i.
13.Hafta *14'üncü asırdan bir mensur örnek: Darir'in Terceme-i Siretü'n-Nebisi.
14.Hafta *Genel değerlendirmeler
15.Hafta *Yıl sonu sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00