Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 205 YENİ TÜRK EDEBİYATI-I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Tanzimat dönemi Türk edebiyatını ve Tanzimat roman ve hikayesinin önemli temsilcilerini tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Roman ve hikâye türlerinin gelişimi; Tanzimat döneminde Türk roman ve hikâyesi; Tanzimat döneminin önemli yazarları ve eserleri (Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Mizancı Murat); Tanzimat döneminin önemli roman ve hikâyelerinden örnekler çözümleme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I-II, Dergâh Yayınları, Istanbul 2004. 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 4. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları. 5. Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İletişim Yayınları 6. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, Kültür Bakanlığı 7. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları. 8. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, Cem Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Roman ve hikâye türlerinin gelişimini kavrayabilme
  • 2 2. Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme
  • 3 3. Tanzimat dönemi roman ve hikâyesinin genel özelliklerini kavrayabilme
  • 4 4. Tanzimat döneminin önemli romancılarını ve eserlerini tanıyabilme.
  • 5 5. Roman ve hikâye çözümleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat Edebiyatına Genel Bir Bakış
2.Hafta *Tanzimat Döneminde roman ve hikâye türlerinin gelişimi
3.Hafta *Modern roman ve hikâye ile geleneksel anlatılar arasındaki ilişkiler: Emin Nihat ve Müsameretname’si
4.Hafta *Ahmet Mithat Efendinin Letaif’i Rivayat’ından örnekler: Esaret, Ölüm Allah’ın Emri, Felsefe-i Zenan hikâyeleri
5.Hafta *Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat romanının içerik ve biçim özellikleri
6.Hafta *Ahmet Mithat Efendinin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının içerik ve biçim özellikleri
7.Hafta *Namık Kemal’in İntibah romanının içerik ve biçim özellikleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanının içerik ve biçim özellikleri
10.Hafta *Ahmet Mithat Efendinin Müşahedat romanının içerik ve biçim özellikleri
11.Hafta *Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası romanının içerik ve biçim özellikleri
12.Hafta *Nabizade Nazım’ın Zehra romanının içerik ve biçim özellikleri
13.Hafta *Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı uzun hikâyesinin içerik ve biçim özellikleri
14.Hafta *Mizancı Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanının içerik ve biçim özellikleri
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Rapor 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00