Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 203 ESKİ TÜRKÇE I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, II. Köktürk Kağanlığı döneminde yazılan Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını, karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemlerine göre incelemek ve Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz diziminin geçirdiği evreleri izlemektir.
Dersin İçeriği : En Eski Türkçe metinlerin dili; Tarihsel olarak Türk dilleri içerisinde Orhon Türkçesinin yeri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Orkun, Hüseyin N. (1936-1941). Eski Türk Yazıtları I-IV, Ankara: TDK 1936-1941, Tekin, Talat (1994). Tunyukuk Yazıtı, Ankara: Simurg Yay. Tekin, Talat (2003). Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul: Sanat Kitabevi. Tekin, Talat (2008). Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yay. Ölmez, Mehmet (2012). Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi, Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları Metin-Çeviri-Sözlük, Ankara: Bilgesu Yay. Aydın, Erhan; Rysbek Alimov, Fikret Yıldırım (2013). Yenisey-Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, Ankara: Bilgesu Yay. Ergin, Muharrem Ergin (1999). Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. User, H. Şirin User (2009). Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen Yay. Gabain, Annemarie von (2000). Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Ercilasun, A. Bican Ercilasun (2009). Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay. Sertkaya, Osman Fikri (1995). Göktürk Tarihinin Meseleleri, Ankara: TKAE Yay. Erdal, Marcel (2004), A Grammar of Old Turkic, Leiden-Boston: Brill.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Rysbek Alimov
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 1 Eski Türkçe dönemini öğrenebilme
  • 2 2 En eski Türkçe dil verilerini açıklayabilme
  • 3 3 Dil verilerini analitik düzeyde açıklayabilme
  • 4 Eski Türkçe dil ögelerini karşılaştırmalı-tarihsel dil bilimi yöntemleriyle açıklayabilme.
  • 5 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
  • 6 Eski Türk dili ve yeni Türk dili arasında karşılaştırma yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
*Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
2.Hafta *Dersin kaynaklarını ortaya koymak
*Dersin kaynaklarını ortaya koymak
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
3.Hafta *Sunulu anlatım
*Sunulu anlatım
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
4.Hafta *Sunulu anlatım
*Sunulu anlatım
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" Bölümlerinde verilmiştir.
5.Hafta *Okuma (Kül Tigin yazıtı, doğu yüzü)
*Okuma (Kül Tigin yazıtı, doğu yüzü)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
6.Hafta *Okuma (Kül Tigin Yazıtı, doğu yüzü)
*Okuma (Kül Tigin Yazıtı, doğu yüzü)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
7.Hafta *Okuma (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzü)
*Okuma (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzü)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştıırlması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
10.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
11.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümünde verilmiştir.
12.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
13.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
14.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.
15.Hafta *Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*Okuma (Bilge Kağan Yazıtı)
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükleri" ve "Değerlendirme" bölümlerinde verilmiştir.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 2,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00