Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 201 OSMANLI TÜRKÇESİ III 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkçedeki Arapça alıntıların yapım kategorisinde gerçekleşen ve aksam-ı seba adıyla bilinen kategorilerde sınıflandırılan fonolojik özellikler, genel fonetik kurallara dayalı olarak sınıflandırılıp açıklar. Daha sonra bu hazırlığa uygun olarak, 15. , 16. ve 17. yüzyıl metinleri üzerinde dil incelemeleri yapılır. Bu metinler, Osmanlı Türkçesinin Divan edebiyatına ait örnekler yanı sıra, Halk edebiyatı ile tarih metinleri arasından seçilir.
Dersin İçeriği : Osmanlı Türkçesinin söz varlığı ve metinleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, Metin analizleri, Arapça ve Farsça kelimelerin yapı özellikleri, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma ve anlamlandırma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sinan Güzel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 1. Osmanlı Türkçesine alıntılanmış Arapça sözlerin aksam-ı sebaya göre durumlarını ve bu kelimelerin fonolojik özelliklerini kavrayabilme.
  • 2 Osmalı Türkçesindeki Arapça ve Farsça kökenli sözlerin yapı özelliklerini kavrayabilme.
  • 3 15. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
  • 4 16. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
  • 5 17. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
  • 6 15., 16. ve 17. yüzyıl Arap harfli Türkçe metinlerin analizlerini yapabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Aksam-ı Sebaya göre salim dışında kalan sözlerin fonolojik özellikleri hakkında bilgi
3.Hafta *Mehmuz kökler ve örnekleri
4.Hafta *Misal kökler ve örnekleri
5.Hafta *Ecvef kökler ve örnekleri
6.Hafta *Nakıs kökler ve örnekleri
7.Hafta *Muzaaf kökler ve örnekleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *17. ve 18. yüzyıl Divan edebiyatı metinlerin analizi
10.Hafta *Lefif kökler ve örnekleri
11.Hafta *Lefif-i mefruk, Lefif-i makrun
12.Hafta *Türkçenin 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait metin parçalarının analizi
13.Hafta *17. ve 18. yüzyıl metin örneklerinden okuma
14.Hafta *Metin okuma ve yazma çalışması
15.Hafta *Final Sınavı

  • 3 Vize : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 4,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 2,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00