Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 116 YENİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Tanzimat şiirinin önemli temsilcilerini ve bu dönemde gelişen yeni edebi türleri tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Roman, tiyatro, hikâye, tenkit ve deneme gibi edebi türlerin gelişmesi; Tanzimat'ın ikinci dönemindeki önemli şairler ve eserleri 1. hafta: Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 2. hafta: Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi 3. hafta: Tanzimat gazeteciliği 4. hafta: Tanzimat tiyatrosu 5. hafta: Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 6. hafta: Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. hafta: Şinasi, Şair Evlenmesi 8. hafta: Ara sınav 9. hafta: Namık Kemal ve şiirleri 10. hafta: “Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi 11. hafta: Namık Kemal’in tiyatroları 12. hafta: Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri 13. hafta: Muallim Naci ve şiirleri 14. hafta: Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri 15. hafta: Final sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. 4. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 5. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme 2. Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme 3.Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme. 4.Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ait temel eserlerin edebi metinlerin çözümlenmesine katkı sağlaması açısından okunması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi :   

  • 1 Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme
  • 2 Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme
  • 3 Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme.
  • 4 Gazetenin edebiyatımıza girmesi ve Tanzimat Dönemi gazeteleri hakkında bilgi sahibi olma.
  • 5 Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama becerisine sahip olma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi
2.Hafta *Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi
3.Hafta *Tanzimat gazeteciliği
4.Hafta *Tanzimat tiyatrosu
5.Hafta *Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği
6.Hafta *Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
7.Hafta *Şinasi, Şair Evlenmesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Namık Kemal ve şiirleri
10.Hafta *“Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi
11.Hafta *Namık Kemal’in tiyatroları
12.Hafta *Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri
13.Hafta *Muallim Naci ve şiirleri
14.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Toplam : 112,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00