Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 114 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Tanzimat şiirinin önemli temsilcilerini ve bu dönemde gelişen yeni edebi türleri tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Roman, tiyatro, hikâye, tenkit ve deneme gibi edebi türlerin gelişmesi; Tanzimat'ın ikinci dönemindeki önemli şairler ve eserleri Detaylı İçerik 1. hafta: Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 2. hafta: Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi 3. hafta: Tanzimat gazeteciliği 4. hafta: Tanzimat tiyatrosu 5. hafta: Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 6. hafta: Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. hafta: Şinasi, Şair Evlenmesi 8. hafta: Ara sınav 9. hafta: Namık Kemal ve şiirleri 10. hafta: “Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi 11. hafta: Namık Kemal’in tiyatroları 12. hafta: Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri 13. hafta: Muallim Naci ve şiirleri 14. hafta: Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri 15. hafta: Final sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 4. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme 2.Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme 3 Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme. 4.Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ait temel eserlerin edebi metinlerin çözümlenmesine katkı sağlaması açısından okunması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi :   

  • 1 1. Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme
  • 2 2.Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme
  • 3 3. Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme
  • 4 4. Tanzimat dönemi gazeteciliği hakkında bilgi sahibi olma
  • 5 5.Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama becerisine sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi
2.Hafta *Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi
3.Hafta *Tanzimat gazeteciliği
4.Hafta *Tanzimat tiyatrosu
5.Hafta *Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği
6.Hafta *Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
7.Hafta *Şinasi, Şair Evlenmesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Namık Kemal ve şiirleri
10.Hafta *“Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi
11.Hafta *Namık Kemal’in tiyatroları
12.Hafta *Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri
13.Hafta *Muallim Naci ve şiirleri
14.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 7 2,00 14,00
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00