Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 113 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Yeni Türk edebiyatına ait temel bilgileri kazanmasını ve Tanzimat dönemi Türk edebiyatını tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Yeni Türk edebiyatının alanı, sınırı, temel kavramları; Yeni Türk edebiyatının kaynakları; Tanzimat Edebiyatını hazırlayan tarihi, sosyal ve kültürel şartlar; bu dönemin ilk yıllarındaki temsilcileri ve eserleri, Batı edebiyatıyla karşılaşma ve ilk çeviri eserler. Detaylı İçerik 1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi 2 Yeni Türk edebiyatının alanı, sınırı ve temel kavramları 3 Yeni Türk edebiyatının kaynakları 4 Tanzimat dönemini hazırlayan tarihi, sosyal ve kültürel şartlar 5 Tanzimat fermanı 6 Tanzimat edebiyatının dönemleri 7 Batı edebiyatıyla ilk karşılaşma ve ilk çeviri eserler 8 Ara sınav 9 Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa 10 Akif Paşa ve Adem Kasidesi 11 Ziya Paşa: Şiir ve İnşa makalesi 12 Ziya Paşa: Harabat Önsözü 13 Ziya Paşa ve şiirleri 14 Ziya Paşa ve şiirleri 15 Final sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 4. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme 2. Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme 3. Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme. 4. Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama becerisine sahip olma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ait temel eserlerin edebi metinlerin çözümlenmesine katkı sağlaması açısından okunması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Dersin amacı, öğrencilerin Yeni Türk edebiyatına ait temel bilgileri kazanmasını ve Tanzimat dönemi Türk edebiyatını tanımasını sağlamaktır.
  • 2 Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgileri öğrenebilme.
  • 3 Tanzimat döneminin önemli isimlerini eserleriyle tanıyabilme.
  • 4 Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini öğrenebilme.
  • 5 Batı edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi
2.Hafta *Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi
3.Hafta *Tanzimat gazeteciliği
4.Hafta *Tanzimat tiyatrosu
5.Hafta *Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği
6.Hafta *Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
7.Hafta *Şinasi, Şair Evlenmesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Namık Kemal ve şiirleri
10.Hafta *Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi
11.Hafta *Namık Kemal’in tiyatroları
12.Hafta *Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri
13.Hafta *Muallim Naci ve şiirleri
14.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav Hazırlık 12 2,00 24,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00