Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI-I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı, Türkçenin ses ve yapı özelliklerini kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği : Türkiye Türkçesinin tarihsel gelişimi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçenin ses bilgisi (fonetik) özelliklerinin yakın lehçelerle mukayese ederek tanıtılması ve örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aksan, Doğan (1977). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, C. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yay• Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay• Demir, Nurettin; Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay• Eker, Süer (2005). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yay• Ercilasun, Ahmet Bican (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay• Ergin, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay• Göksel, Aslı and Kerslake Celia, (2005). Turkish A Comprehensive Grammar, London and New York: Routledge• Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay• Kornfilt, Jaklin, (2001). Turkish, London and New York: Routledge• Lewis, Geoffry, (2002 ). Turkish Grammar, Oxford University Press
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Şaban Doğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Dinçer
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve sınırını tespit edebilmek
  • 2 Türk dilinin özelliklerini örneklerle kavrayabilmek.
  • 3 Ses ve ses organlarını, Türkçenin seslerini, Türkçedeki ünlü sesler ve özelliklerini öğrenebilmek
  • 4 Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilmek
  • 5 Dil olgusu kavramını açıklayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
2.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
3.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
4.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
5.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
6.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
7.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
9.Hafta *Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
10.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
11.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
12.Hafta *Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
13.Hafta *Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
14.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
15.Hafta *yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Diğer 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00