Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji biliminin temel kavramlarını, kullandığı bilimsel araştırma metotlarını ve tarihsel sürecinde yer alan önemli kuramcılarını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim olarak psikoloji, psikoloji biliminin başlıca kuramları, psikolojide kullanılan başlıca bilimsel yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, öğrenme ve bellek süreçleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık.<br />Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2014). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Seda Arıtürk
Dersin Verilişi : yüz yüze, soru cevap

  • 1 Psikoloji bilimini ve gerek kuramsal gerekse de uygulamalı alt alanlarını tanımlayabilmek
  • 2 Farklı psikolojik kuram ve yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 3 Psikoloji biliminde kullanılan temel araştırma metotlarının neler olduğunu tanımlayabilmek ve ayırt edebilmek
  • 4 Psikoloji bilimine ilişkin araştırma yürütülürken uyulması gereken etik kuralların neler olduğunu tanımlayabilmek
  • 5 İnsan davranışının altında yatan farklı temelleri (örneğin fizyolojik, bilişsel gibi) açıklayabilmek ve bu konulara ilişkin temel kavramları tanımlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Önemi, içeriği, kuralları ve değerlendirme şekli
2.Hafta *Psikoloji biliminin tanıtımı, alt alanları, tarihsel gelişimi ve modern yaklaşımlar
3.Hafta *Psikolojide araştırma yöntemleri ve etik
4.Hafta *Davranışın fizyolojik temelleri
5.Hafta *Davranışın fizyolojik temelleri
6.Hafta *Duyum ve algı
7.Hafta *Duyum ve algı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Bilinç ve değişen bilinç durumları, uyku
10.Hafta *Öğrenme kuramları
11.Hafta *Öğrenme kuramları
12.Hafta *Bellek
13.Hafta *Bellek
14.Hafta *Bilişsel süreçler
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 45,00 45,00
Toplam : 203,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00