Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS416 ELEŞTİREL SOSYAL TEORİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1930'lardan itibaren pozitivist paradigmanın güçlü bir alternatifi haline gelen eleştirel sosyal teoriyi öğretmek.
Dersin İçeriği : Frankfurt okulu, Eleştirel teori, Aydınlanma eleştirisi, pozitivizm eleştirisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Horkheimer, Max ve Theodor W. Adorno. Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Theodor W. Adorno. Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. İletişim Yayınları. Horkheimer, M. Akıl Tutulması, Metis Yayınları. H. Marcuse. Tek Boyutlu İnsan.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve metin okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Frankfurt Okulu’nun kapitalist toplum çözümlemelerini kavrar.
  • 2 Frankfurt Okulu’nun diğer toplum kuramlarıyla ilgili bağlantılarını çözümleyebilir.
  • 3 Eleştirel teori ve pozitivizmin epistemolojik ve metodolojik farklarını bilir.
  • 4 Eleştirel kuramcıların temel görüşlerini ve kavramlarını öğrenir.
  • 5 Frankfurt Okulu’nun çözümlemelerini güncel toplumsal koşullarla ilişkilendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Marx, Hegel, Freud: Frankfurt Okulu’nun kökleri
2.Hafta *Marx, Hegel, Freud: Frankfurt Okulu’nun kökleri
3.Hafta *Frankfurt Okulu'nun doğuşu
4.Hafta *Eleştirel Sosyal Teorinin Pozitivizm Eleştirisi
5.Hafta *Eleştirel Sosyal Teorinin Pozitivizm Eleştirisi
6.Hafta *Adorno ve Kitle Kültürü
7.Hafta *Adorno ve Kitle Kültürü
8.Hafta *Horkheimer, Marcuse ve Fromm'un Fikirleri
9.Hafta *Horkheimer, Marcuse ve Fromm'un Fikirleri
10.Hafta *Horkheimer, Marcuse ve Fromm'un Fikirleri
11.Hafta *Eleştirel Sosyal Teorinin günümüzdeki durumu
12.Hafta *Eleştirel Sosyal Teorinin günümüzdeki durumu
13.Hafta *Frankfurt Okulu'na yöneltilen eleştiriler
14.Hafta *Frankfurt Okulu'na yöneltilen eleştiriler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00