Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS412 KÜRESELLEŞME VE ORYANTALİZM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Küreselleşme ve Oryantalizm kavramlarını tanıtma, Küreselleşme ve Oryantalizm üzerine yürütülen temel tartışmaları öğretme
Dersin İçeriği : Küreselleşme kavramı ve kavramsal çerçevesi, Küreselleşme olgusunu açıklayan kuramlar, Küreselleşmenin kısa bir tarihçesi ,Küreselleşme sürecinde Türkiye, Küreselleşmenin boyutları ve etkileri, Oryantalizm
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oryantalizm - Edward W. Said Keyman/Mutman/Yeğenoğlu, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, Hilmi Yavuz, Modernleşme, Oryantalizm ve İslam, Boyut Kitapları. Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi. Doğu-Batı Dergisi Oryantalizm
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Küreselleşme kavramı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
  • 2 Küreselleşme süreci ve bu süreçte bir takım alanda yaşanan değişimleri inceleyebilir
  • 3 Küreselleşme ile ilgili temel yaklaşımlar, küreselleşme olgusunun ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik boyutları hakkında bilgi sahibi olma
  • 4 Küreselleşmeye dair teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgiyi vaka analizlerinde kullanma
  • 5 Oryantalizm tartışmalarından haberdar olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Küreselleşme Kavramı
2.Hafta *Küreselleşmenin Tarihçesi
3.Hafta *Küreselleşmenin ekonomik boyutu
4.Hafta *Küreselleşmenin Siyasi ve Güvenlik Boyutu
5.Hafta *Küreselleşmenin Teknolojik ve İletişimsel Boyutu
6.Hafta *Küreselleşmenin Çevresel ve Nüfus Boyutu
7.Hafta *Küreselleşmenin Kültürel Boyutu
8.Hafta *Ara-sınav
9.Hafta *Küreselleşmeye Yönelik Temel Yaklaşımlar
*Oryantalizmin tanımı ve tarihçesi
10.Hafta *Küreselleşme Sürecindeki Türkiye
*Oryantalizmin tanımı ve tarihçesi
11.Hafta *Küreselleşme Sürecindeki Türkiye
*Oryantalizmin tanımı ve tarihçesi
12.Hafta *küreselleşme ve Sosyal Politika
*Edward Said
13.Hafta *Küreselleşme ve Sosyal Politika
*Edward Said
14.Hafta *Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
*Türk Düşünce Pratiğinde Oryantalist İzler
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 132,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00