Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS408 SANAT SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sanat ile sınıf, etnisite, cinsiyet, yaş ve tarihsel dönem arasındaki etkileşimi göstermek, sanatın toplumsal anlamlarını incelemek
Dersin İçeriği : Sanat-toplum ilişkisi, sanat sosyolojisinin temel kavram ve kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Demet Ulusoy (2006) Sanatın Sosyal Sınırları Ankara: Ütopya Yayınları Şaylan, Gencay ( 2006 ) Postmodernizm, İmge Kitabevi. Arnold, Houser (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi Nathalie Heinich Sanat Sosyolojisi Dagmar Danko Sanat Sosyolojisi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sanat ve toplumsal olgular arasında ilişki kurabilmek
  • 2 Sanat sosyolojisinin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmek
  • 3 Sanatın kurumlar ve toplumsal yapı ile etkileşimini çözümleyebilmek
  • 4 Sınıf, cinsiyet, etnik ve benzeri farklılıkların sanat üzerinde nasıl bir yansıması olduğunu görebilmek
  • 5 Bir sanat eserini sosyolojik açıdan çözümleyebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Sanatçı-Sanat Eseri-Toplum- İktidar İlişkileri
3.Hafta *Sanatçı-Sanat Eseri-Toplum- İktidar İlişkileri
4.Hafta *Sanatın tarihsel gelişimi
5.Hafta *Sanatın tarihsel gelişimi
6.Hafta *Popüler kültür ve sanat
7.Hafta *Popüler kültür ve sanat
8.Hafta *Sanat ve toplumsal eşitsizlikler
9.Hafta *Sanat ve toplumsal eşitsizlikler
10.Hafta *Beğeni yargısı ve Ayrım (Bourdieu)
11.Hafta *Beğeni yargısı ve Ayrım (Bourdieu)
12.Hafta *Sanat sosyolojisi kuramları
13.Hafta *Sanat sosyolojisi kuramları
14.Hafta *Postmodernizm ve Sanat

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00