Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS404 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, siyaset sosyolojisine ilişkin temel kavramlar ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde birey, toplum ve devlet arasındaki etkileşim biçimleri hakkında bilgi vermek ve güncel tartışmalardan yola çıkarak toplumsal kurum ve olguların siyaseti nasıl etkilediği ve siyaset tarafından nasıl şekillendirdiği üzerine analitik değerlendirmeler yapmaktır.
Dersin İçeriği : Devlet ve toplum üzerine klasik teoriler; siyaset, iktidar, meşruluk ve siyasal sistem ilişkisinin kavramlaştırma ve açıklama biçimleri; siyaset, iktidar ve devlet olgusunun toplumda iktidarın kaynakları, iktidarın kullanım biçimleri ve iktidar tipleri açısından analizi ve yorumlaması; siyaset, iktidar ve devlet olgusunun tarihsel temelde kavramlaştırılması ve değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, İstanbul, Varlık Yayınları, 1998. 2 Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi. Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul, Doğan Kitap, 2008. Yardımcı Kaynaklar 1. Micheal S. Drake, Political Sociology for a Globalizing World, Cambridge, Malden: Polity Press, 2011. 2 Keith Faulks, Political Sociology, A Critical Introduction, New York, New York University Press, 1999. 3. Kate Nash, Contemporary Political Sociology, Globalization, Politics and Power, West Sussex, Wiley-Blackwell, 2010. 4. Anthony M. Orum, Introduction to Political Sociology, New Jersey, Prentice Hall, 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : sözel

  • 1 Modern devletin ortaya çıkışı ve gelişim sürecini tarihsel ve siyasal bir perspektiften tartışabilme
  • 2 sosyal hareketlerin toplumsal değişim sürecine etkilerini değerlendirebilme
  • 3 demokratik, totaliter ve otoriter rejimlerin temel niteliklerini tanımlayabilma
  • 4 Toplumsal kurum ve olguların siyaseti nasıl etkilediği ve siyaset tarafından nasıl şekillendirildikleri üzerine analitik değerlendirmeler yapabilme
  • 5 Vatandaşların siyasal katılım motivasyonunu arttıran ya da zayıflatan etmenleri açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin içeriğinin, gerekliliklerinin ve değerlendirme kriterlerinin haftalık programla birlikte tanıtımı
2.Hafta *Siyaset Sosyolojisinin konusu, gelişimi, metodu
3.Hafta *Devlet ve Toplum üzerine klasik teoriler
4.Hafta *Toplumsal sınıflar
5.Hafta *Otorite, siyasal iktidar ve meşruluk
6.Hafta *Sivil toplum ve devlet
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Sosyal tabakalaşma, siyasal iktidar ve elit teorileri
9.Hafta *Siyasi partiler ve siyasi parti sistemleri
10.Hafta *Siyasal kültür, siyasal iletişim ve kamuoyu
11.Hafta *Toplumsal hareketler
12.Hafta *Milliyetçilik
13.Hafta *Ulus devlet ve küreselleşme
14.Hafta *Vatandaşlık ve kamusal alan

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 2 35,00 70,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Toplam : 194,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00