Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS402 BİLGİ SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilgi ve toplum ilişkisi aracılığıyla sosyolojideki kavram ve kuramların epistemolojik temellerini öğrenme ve aralarındaki farkları ayırt edebilme
Dersin İçeriği : Kültür ve bilgi, bilginin sosyal inşası, bilgi ve iktidar, epistemoloji tartışmaları, temel bilgi sosyolojisi kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : David Pears, Bilgi Nedir?, Bilim ve Sanat Yayınları BARNES, Barry (1990); Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara. BERGER, P. L. ve LUCKMANN, T. (2008); Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, (Çev.: Vefa Saygın Öğütle), Paradigma Yayınları, İstanbul. HEKMAN, Susan (1999); Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma Yayınları, İstanbul. Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat, Paradigma yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Bilgi ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
  • 2 Bilginin sosyal inşası hakkındaki fikirleri bilme
  • 3 Bilgi konusunda eleştirel düşünme yeteneği kazanma
  • 4 Sosyolojik teorilerin epistemolojik temellerini bilme
  • 5 Bilgi, ideoloji ve iktidar arasındaki ilişkiyi gösterebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Bilginin Kökeni
3.Hafta *Bilgi ve Kültür
4.Hafta *Bilgi ve Kültür
5.Hafta *Bilginin Sosyal İnşası
6.Hafta *Bilginin Sosyal İnşası
7.Hafta *Epistemolojik Tartışmalar
8.Hafta *Epistemolojik Tartışmalar
9.Hafta *Bilgi ve İdeoloji
10.Hafta *Bilgi ve İdeoloji
11.Hafta *Durkheim'ın Bilgi Sosyolojisi
12.Hafta *Mannheim’ın Bilgi Sosyolojisi
13.Hafta *Foucault: Bilgi ve İktidar
14.Hafta *Bilgi sosyolojisine yönelik düşünceleri karşılaştırma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00