Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS409 MODERNİTE-POSTMODERNİTE 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı modernite ve postmodernitenin doğuşunu, gelişim süreçlerini ve ortaya çıkış nedenlerini sosyolojik bir açıdan incelemektir.
Dersin İçeriği : Modernitenin doğuşuna kaynaklık eden toplumsal değişimler Postmodernitenin doğuşuna kaynaklık eden toplumsal değişimler Modernite Postmodernite İlişkisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Giddens, A. - Modernliğin Sonuçları. (M. Küçük, Der.) -Modernite versus Postmodernite, Bauman, Z. - Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. Bauman, Z. - Küreselleşme Eagleton, T. -Postmodemizmin Yanılsamaları Featherstone, M. - Postmodernizm ve Tüketim Kültürü.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Saim Parladır
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Modernitenin doğuşuna kaynaklık eden toplumsal değişmeleri bilme
  • 2 Modernitenin temel dinamiklerini ve aralarındaki ilişkiyi çözümleme
  • 3 Postmodernitenin doğuşuna kaynaklık eden toplumsal değişmeleri bilme
  • 4 Postmodernitenin temel dinamiklerini ve aralarındaki ilişkiyi çözümleme
  • 5 Modernite ve postmodernite karşılaştırması yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Feodal Toplumun Genel Özellikleri
2.Hafta *Feodal Toplumun Genel Özellikleri
3.Hafta *Feodal Toplumun Genel Özellikleri
4.Hafta *Modernitenin doğuşu ve temel dinamikleri
5.Hafta *Modernitenin doğuşu ve temel dinamikleri
6.Hafta *Modernitenin doğuşu ve temel dinamikleri
7.Hafta *Postmodernitenin doğuşu ve temel özellikleri
8.Hafta *Postmodernitenin doğuşu ve temel özellikleri
9.Hafta *Postmodernitenin doğuşu ve temel özellikleri
10.Hafta *Modernite ve postmodernite karşılaştırması
11.Hafta *Modernite ve postmodernite karşılaştırması
12.Hafta *Modernizm ve postmodernizm: sanat ve düşünce akımları
13.Hafta *Modernizm ve postmodernizm: sanat ve düşünce akımları
14.Hafta *Modernizm ve postmodernizm: sanat ve düşünce akımları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Vize 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 132,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00