Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS407 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Edebiyat ve toplum ilişkisini ortaya koymak, edebi eserlere sosyolojik açıdan yaklaşmak
Dersin İçeriği : Yazar-toplum-eser etkileşimi, edebiyat sosyolojisinin temel kavramları ve tarihsel gelişimi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Escarpit, Robert (1992), Edebiyat Sosyolojisi, İletişim Yayınları. Kayalı, Kurtuluş (2004), “Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisinin Önündeki Önemli Açmazlar Üzerine Bazı Düşünceler”, Edebiyat Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Ankara, Hece Yayınları. Arslan, Hüsamettin (1992), Epistemik Cemaat, İstanbul, Paradigma Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Osman KONUK
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Edebiyat ve toplum ilişkisinin dinamiklerini öğrenmek
  • 2 Edebiyat sosyolojisinin temel kavramlarına hakim olmak
  • 3 Edebiyat sosyolojisine farklı kuramsal yaklaşımlardan haberdar olmak
  • 4 Yazar, edebi eser ve toplumsal koşullar arasındaki ilişkiyi çözümleyebilmek
  • 5 Edebi eserleri sosyolojik açıdan yorumlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Edebiyat ve toplum ilişkisi
3.Hafta *Edebiyat ve toplum ilişkisi
4.Hafta *Edebiyat sosyolojisinin temel kavramları
5.Hafta *Edebiyat sosyolojisinin temel kavramları
6.Hafta *Edebiyat sosyolojisine kuramsal yaklaşımlar
7.Hafta *Edebiyat sosyolojisine kuramsal yaklaşımlar
8.Hafta *Edebi eserlerin sosyolojik analizi
9.Hafta *Edebi eserlerin sosyolojik analizi
10.Hafta *Edebi eserlerin sosyolojik analizi
11.Hafta *Edebi eserlerin sosyolojik analizi
12.Hafta *Edebi eserlerin sosyolojik analizi
13.Hafta *Farklı edebi türleri inceleme yöntemleri
14.Hafta *Farklı edebi türleri inceleme yöntemleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 3,00 3,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00