Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS403 KENT SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kent yaşamının ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarını analiz etme, Kent sosyolojisiyle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği : Kentlerin Gelişimi, Kent ve Mekan, Kentleşme Kuramları, Kent ve Göç
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Harvey, David (2009), "Sosyal Adalet ve Şehir", İstanbul, Metis yayınları BOOKCHİN, M., (1999), Kentsiz Kentleşme, Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü, Çev. B. Özyalçın, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. PARK, R. E., Burgess E. W., (1925), The City, University of Chicago Press, Chicago SENNETT, R., (2008), Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Çev. T. Birkan, Metis Yayınları, İstanbul. Kıray, M. (1998), "Modern Şehirlerin Gelişmesi ve Türkiye'ye Has Bazı Eğilimler" Kentleşme Yazıları, Bağlam Yay. SİMMEL, G., (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Cev. B. Ö. Düzgören, Cogito, No:8,Yaz 1996, İstanbul, s. 81-89. WEBER, M., (2000), Şehir: Modern Kentin Oluşumu, Çev. M. Ceylan, Bakış Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖNEN
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Kentlerin oluşumu ve gelişimi, farklı kent ve kentleşme tipleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Toplumsal yapının kentsel mekânsal yapı üzerindeki etkisini gösterebilmek
  • 3 Kent ve kentli kimliğinin değişim ve dönüşümünü anlama
  • 4 Kentsel yoksulluğa ve kırdan kente göçe neden olan faktörleri öğrenme
  • 5 Türkiye'deki hızlı kentleşme sürecinin sosyal boyutlarını çözümleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
2.Hafta *Kentlerin ortaya çıkışı ve gelişimi
3.Hafta *Kentlerin genel özellikleri ve Kent türleri
4.Hafta *Kent kültürü ve kentlilik bilinci
5.Hafta *Kent sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar
6.Hafta *Kent sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar
7.Hafta *Kent sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar
8.Hafta *Kent sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar
9.Hafta *Kenç, göç ve gecekondulaşma
10.Hafta *Türkiye'de Kentleşme
11.Hafta *Türkiye'de Kentleşme
12.Hafta *Kent, çevre ve sağlık ilişkileri
13.Hafta *Kent, çevre ve sağlık ilişkileri
14.Hafta *Küreselleşme ve Kent

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00