Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS401 DİN SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Din Sosyolojinin temel kavram, kuram ve konuları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Bu derste başlangıcından günümüze din sosyolojinin doğuşu, kurucuları, temel metodolojisi, kuram ve temel konuları incelenir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Günay, Ü. (2005) Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum, Sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : THOMPSON, Ian. (2004) Odaktaki Sosyoloji Din Sosyolojisine Giriş. Çev., Bekir Zakir Çoban. İstanbul. WACH, Joachim. (1990) Din Sosyolojisi. Çev., Ünver Günay. Kayseri.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Din sosyolojinin temel kavramlarını bilir.
  • 2 Din sosyolojinin öncü ve kurucularını bilir.
  • 3 Din sosyolojisinin metodolojisini kavrar.
  • 4 Din sosyolojinin temel konularını kavrar.
  • 5 Dinin toplumsal işlevlerini çözümleyebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyoloji ve Din sosyolojisi nedir?
2.Hafta *Din sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi.
3.Hafta *Din sosyolojisinin metodolojisi -I
4.Hafta *Din sosyolojisinin metodolojisi -II
5.Hafta *Din sosyolojinin kurucuları, A. Comte, E. Durkheim.
6.Hafta *Din sosyolojinin kurucuları, Max Weber, Karl Marx.
7.Hafta *İslam dünyasında din sosyolojisi: Farabi, Gazali
8.Hafta *İslam dünyasında din sosyolojisi: İbni Haldun
9.Hafta *Türkiye'de Din sosyolojisi
10.Hafta *Dini gruplar-I
11.Hafta *Dini gruplar-II
12.Hafta *Din, toplumsal farklılaşma ve bütünleşme.
13.Hafta *Sosyal değişme ve din
14.Hafta *Din, modernleşme, sekülerleşme ve Türkiye

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00