Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS312 KİMLİK VE ETNİSİTE 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Irk, etnisite, öteki, azınlık, kimlik kavramlarını sosyoloji perspektifinden tanımlamak ve tartışmak
Dersin İçeriği : Etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, Kimlik ve etnisite, Etnisiteye dair sosyolojik kuramlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Castells Manuel (2006) Kimliğin gücü (ikinci Cilt) İst:Bilgi Uni.Yayını BARTH, F. (2001) Etnik Gruplar ve Sınırları (Çev. Ayhan Kaya ve Seda Gürkan), İstanbul: Bağlam Yayınları. TÜRKDOĞAN, O. (1998) Etnik Sosyoloji, Timaş Yayınları. FENTON, S. (2001) Etnisite: Irkçılık, Sınıf ve Kültür (Çev. Nihat Şad), Ankara: Phonex Yayınevi Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, Sage Publications, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, tartışma ve anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Etnisite ve kimlik arasındaki ilişkiyi öğrenme
  • 2 Kimlik teorilerini öğrenme
  • 3 Etnisite teorilerini öğrenme
  • 4 Etnisite ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi sosyolojik kavramlarla açıklayabilme
  • 5 Toplumsal inşa ürünü olan etnik kimliğin siyasal, toplumsal hayatta ya da bireysel deneyimlerde yeri üzerine yorum yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş
*Anlatım
2.Hafta *Etnisite ve kimliğin kavramsallaştırılması
*Anlatım
3.Hafta *Etnisite ve ırkçılık
*Anlatım
4.Hafta *Kimlik teorileri
5.Hafta *Etnisiteye kuramsal yaklaşımlar
*Anlatım
6.Hafta *Etnisiteye kuramsal yaklaşımlar II
*Anlatım
7.Hafta *Modernite ve etnisite, soykırım; etnik kimlik, ulusal kimlik, kültürel kimlik
*Anlatım
8.Hafta *Toplumsal statü olarak etnik kimlik
*Anlatım
9.Hafta *Küreselleşmenin etnik gruplar üzerindeki etkisi
*Anlatım
10.Hafta *Etnosentrizm ve kültürel görelilik
*Anlatım
11.Hafta *Türkiye'de etnik gruplar ve kimlik meselesi
*Anlatım
12.Hafta *Etnik ayrımcılık ve kimlik meselesine dair dünyadan örnekler
*Anlatım
13.Hafta *Kimlik ve Etnisiteye dair genel tartışma
*Anlatım
14.Hafta *Kimlik ve etnisiteye dair genel bir tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00