Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS310 DİL,KÜLTÜR VE TOPLUM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dilin toplumsal anlam inşa edici rolünü açıklamak, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi irdelemek
Dersin İçeriği : Dile ilişkin felsefe ve sosyoloji kuramları, Dil ve kültür ilişkisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Ellis, J., Coward, R., Dil ve Maddecilik, Çev.Veysel Kılıç, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2008. 2) Soykan, Ö. N., Felsefe ve Dil, MVT Yayıncılık, İstanbul, 2006. 3) Arslan, H., İnsan Bilimlerine Prolegomena. Dil, Gelenek Yorum, Paradigma Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2002. 4) Saussure, F., Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 1998. 5) Rifat, M., 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları Cilt: 1-2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, tartışma ve anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Dilin kültürel olarak inşa edilen sosyal bir ürün olduğunun farkına varılması
  • 2 Dil ve kültür ilişkisini gösterebilmek
  • 3 Dilbilimsel literatürde meydana gelen tartışmalar ve güncel bilgilerden haberdar olmak
  • 4 Dilbilime ilişkin kuramları yorumlama ve karşılaştırma
  • 5 Bir dilin kullanım biçiminden toplumsal yapıya dair fikir edinebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Dilin kökeni ve dile dair temel kavramlar
*Anlatım
3.Hafta *İlksel mantık ve dil
*Anlatım
4.Hafta *Pozitivizm ve dil
*Anlatım
5.Hafta *Marksizm ve dil
*Anlatım
6.Hafta *Hermeneutik ve dil
*Anlatım
7.Hafta *Psikanaliz ve dil
*Anlatım
8.Hafta *Yapısal Dilbilim ve Yapısalcılık
*Anlatım
9.Hafta *Yapısal Dilbilim ve Yapısalcılık II
*Anlatım
10.Hafta *Dil ve Göstergebilim
*Anlatım
11.Hafta *Chomsky ve generatif gramer
*Anlatım
12.Hafta *Postmodernizm ve dil
*Anlatım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00