Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS306 SİYASET FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Siyaset ile ilgili temel kavram ve kuramların tanıtımı, siyasetin sosyal yapı ve değişme ile ilişkisinin incelenmesi
Dersin İçeriği : Siyasetin toplumsal kökleri, Siyasetin yapısı, Siyasetin toplum ve kültür üzerindeki etkileri, Siyaset sosyolojisinin temel kavramları ve kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Vergin, N. (2003), Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yayınları, Tekeli, İ. (1999), Modernleşme Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, Janoski, T. (2010), Siyaset Sosyolojisi, Ankara: Phoenix Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür taraması ve okuma, tartışma, anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Siyaset ilgili kavramları sosyoloji ile ilişkilendirme
  • 2 Siyasetin toplumsal hayata etkilerini gösterme
  • 3 Siyasal olayları sosyolojik kuramlar ile açıklayabilme
  • 4 Siyaset ve diğer kurumların ilişkilerini anlama ve açıklama
  • 5 Siyasal ideolojiler, toplumsal değişme ve toplumsal hareketler hakkında bilgi edinme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Siyaset kavramının evrimi
*Anlatım
3.Hafta *Siyasal Kültür
*Anlatım
4.Hafta *İdeoloji ve Siyaset
*Anlatım
5.Hafta *İdeoloji ve Siyaset II
*Anlatım
6.Hafta *İktidar ve devlet
*Anlatım
7.Hafta *İktidar ve devlet II
*Anlatım
8.Hafta *Otorite ve meşruiyet tipleri
*Anlatım
9.Hafta *Yurttaşlık kavramı ve Demokrasi
*Anlatım
10.Hafta *Küreselleşme ve yeni toplumsal hareketler
*Anlatım
11.Hafta *Siyaset ve Tabakalaşma
*Anlatım
12.Hafta *Din ve Siyaset
*Anlatım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00