Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS304 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenme, aralarında ilişki kurma ve kuramsal farklılıkları gösterme
Dersin İçeriği : Bu ders, Çağdaş Sosyoloji Kuramları I 'in devamı niteliğindedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alex Callonicos, Toplumsal Kuram. Tarihsel Bir Bakış - Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori - Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi - Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler - Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri - Tom Bottomore & Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi - George Ritzer, Modern sosyoloji kuramlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Literatür taraması ve okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Çağdaş sosyolojik teorileri öğrenmek ve aralarında ayrım yapmak
  • 2 Çeşitli kuramsal bakış açılarının oluşum süreçlerini kavrama
  • 3 Toplumsal olayları farklı kuramsal bakış açıları ile açıklama
  • 4 Günümüz sosyolojisinin temel problemlerinden haberdar olma
  • 5 Çağdaş sosyologların fikirlerini irdeleme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Varoluşçuluk
*Simgesel Etkileşimcilik
*Anlatım
2.Hafta *Post-Marksizm
*Simgesel Etkileşimcilik
*Anlatım
3.Hafta *Frankfurt Okulu
*Fenomenoloji
*Anlatım
4.Hafta * Max Horkheimer ve Louis Althusser
*Fenomenoloji
*Anlatım
5.Hafta *Jürgen Habermas ve Theodor W. Adorno
*Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık
*Anlatım
6.Hafta *Postmodernizm ve Post-Yapısacılık
*Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık
*Anlatım
7.Hafta *Michel Foucault
*Anlatım
8.Hafta * Friedrich Nietzsche
*Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı
*Anlatım
9.Hafta *Jean Baudrillard
*Zygmunt Bauman
*Anlatım
10.Hafta *Zygmunt Bauman
*Anlatım
11.Hafta *Feminist Kuramlar
*Anlatım
12.Hafta *Küreselleşme Kuramları
*Anlatım
13.Hafta *Pierre Bourdieu
14.Hafta *Pierre Bourdieu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Toplam : 194,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00