Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS302 TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çeşitli teorik yaklaşımlarla toplumsal yapı ve değişmenin temel özelliklerini ortaya koymak ve irdelemek
Dersin İçeriği : Toplumsal Yapı ve Değişim Teorileri - Toplumsal yapının genel özellikleri- Toplumsal değişmenin genel özellikleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A.P. Appelbaum, Toplumsal Değişme Kuramları - Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu - R. Aron Sosyolojik düşüncenin evreleri - E. Kongar Toplumsal Değişim ve Türkiye Gerçeği
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatımı - Tartışma - Literatür taraması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Toplumsal yapının temel özelliklerini ortaya koymak
  • 2 Toplumsal değişimin temel özelliklerini ortaya koymak
  • 3 Toplumsal Yapı ve Değişimi farklı teoriler ile irdeleyebilmek
  • 4 Toplumsal değişime yol açan dinamikleri açıklama
  • 5 Küreselleşen dünyadaki farklı hareketleri kavrama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Toplumsal Yapı ve Öğelerinin Genel Özellikleri
*Anlatım
3.Hafta *Toplumsal Yapıya Dair Teorik Yaklaşımlar
*Anlatım
4.Hafta *Toplumsal Değişme Teorileri
*Anlatım
5.Hafta *Toplumsal Değişme Teorileri II
*Anlatım
6.Hafta *Toplumsal Değişme Teorileri III
*Anlatım
7.Hafta *Toplumsal Değişmenin Türleri ve Nedenleri
*Anlatım
8.Hafta *Toplumsal Hareketler ve Toplumsal Değişme
*Anlatım
9.Hafta *Küreselleşmenin Genel Özellikleri
*Anlatım
10.Hafta *Toplumsal Değişim Açısından Küreselleşme Tartışmaları
*Anlatım
11.Hafta *Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme
*Anlatım
12.Hafta *Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme II
*Anlatım
13.Hafta *Değinilen konulara yönelik genel tartışmalar
14.Hafta *Değinilen konulara yönelik genel tartışmalar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Tartışmalı Ders 12 1,00 12,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00