Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS313 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye'nin sahip olduğu kültürel,ekonomik ve politik yapıları sosyolojik ve tarihsel bir bakış açısıyla incelemek
Dersin İçeriği : Osmanlı Toplum yapısının özellikleri, Batılılaşma, Tanzimat Fermanı, Cumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel incelemesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce (Cilt 1-9) İletişim Yayınları, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı-İlber Ortaylı, Timaş Yayınları, Osmanlıdan Postmoderniteye-Etyen Mahçupyan, Patika Yayınları, Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis, Arkadaş Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, tartışma ve Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısını kavrama
  • 2 Cumhuriyete geçiş döneminin toplumsal etkilerini anlama
  • 3 Türkiye'nin toplumsal yapısındaki değişmeleri tarihsel ve sosyolojik açıdan inceleme
  • 4 Modern Türkiye'nin kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını dikkate alarak toplumsal problemlere farklı çözümler sunmak
  • 5 Türkiye'nin toplumsal yapısına dair tarihsel karşılaştırma yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Osmanlı Toplumsal Yapısının Özellikleri
*Anlatım
3.Hafta *Osmanlı Toplumsal Yapısının Özellikleri II
*Anlatım
4.Hafta *Osmanlı Ekonomik Sistemi
*Anlatım
5.Hafta *Modernleşme/Batılılaşma Hareketleri
*Anlatım
6.Hafta *Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Yeni Osmanlılar
*Anlatım
7.Hafta *I. Meşrutiyet
*Anlatım
8.Hafta *İkinci Meşrutiyet dönemindeki Düşünce Akımları
*Anlatım
9.Hafta *Türkiye'de sivil toplum
*Anlatım
10.Hafta *Cumhuriyet kuruluş döneminde toplumsal yapı
*Anlatım
11.Hafta *1960-1980 arası Türkiye'nin Toplumsal yapısı
*Anlatım
12.Hafta *1980 sonrası Türkiye'nin toplumsal yapısı
*Anlatım
13.Hafta *Türkiye'nin toplumsal problemlerine dair genel bir değerlendirme
*Anlatım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00