Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS311 EKONOMİ VE TOPLUM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ekonomik etkinliklerin gelişim aşamalarını açıklamak, ekonomik sistemler ve toplum ilişkisini irdelemek
Dersin İçeriği : Ekonomik etkinliklerin tarihsel gelişimi, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışı, Dünyadaki ekonomik sistemler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : HOBSBAWM, E.J., Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Ankara, 1998, TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 1999 WEBER, Max, Ekonomi Toplum, Yarın Yayınları, İstanbul 2012, Przeworski, Adam, Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Heretik Yayıncılık, Ankara, 2014
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, tartışma ve Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Ekonomik etkinliklerin tarihsel gelişimini kavramak ve analiz etmek
  • 2 Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışını kavramak ve analiz etmek
  • 3 Çeşitli ekonomik sistemleri tanımak ve aralarında karşılaştırma yapabilmek
  • 4 Küreselleşmenin ekonomik sistemler üzerindeki etkilerini açıklayabilmek
  • 5 Türkiye'deki ekonomik sistemleri açıklayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Antik çağlarda ekonomi ve Piyasa öncesi toplum
*Anlatım
3.Hafta *Ortaçağ Avrupası Ekonomisi
*Anlatım
4.Hafta *Sanayi Devrimi’nin gelişimi ve ekonomik koşullar
*Anlatım
5.Hafta *Kapitalist ekonomi
*Anlatım
6.Hafta *I. ve II. Dünya savaşları arasında Dünya ekonomisi
*Anlatım
7.Hafta *Sosyalist ekonomi
*Anlatım
8.Hafta *1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve toplumsal etkileri
*Anlatım
9.Hafta *Dünya ekonomisinin yeniden inşası
*Anlatım
10.Hafta *Küreselleşme ve ekonomi
*Anlatım
11.Hafta *Neoliberalizm
*Anlatım
12.Hafta *Neoliberalizm II
*Anlatım

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00