Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS309 SAHA ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyolojik araştırma yöntem ve tekniklerini sahada kullanabilme becerisi kazandırma
Dersin İçeriği : Sosyolojik araştırma yöntem ve tekniklerinin sahaya nasıl uygulandığına dair ipuçları, Araştırma problemi belirleme ve bir proje oluşturma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Vadi Yay. Ankara, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi Bilgin, N. (2000), Bal, Hüseyin (2014),Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Howard S. BECKER, Mesleğin İncelikleri. (Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?),. Ankara: Heretik Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Proje oluşturma ve sahada uygulama, Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sahip olunan sosyolojik bilgi birikimini bir araştırmada kullanabilme
  • 2 Araştırma sürecinde gereken kavramsallaştırma ve kuramsallaştırmayı yapabilme
  • 3 Sahada elde edilen verileri analiz etme ve yorumlayabilme
  • 4 Bir sosyolojik araştırma tasarlayabilme
  • 5 Sosyolojik araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdar olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Nicel Araştırma Teknikleri
*Anlatım
3.Hafta *Nicel Araştırma Teknikleri II
*Anlatım
4.Hafta *Nitel Araştırma Teknikleri
*Anlatım
5.Hafta *Nitel Araştırma Teknikleri II
*Anlatım
6.Hafta *Nicel ve Nitel Araştırmaların Farkları
*Anlatım
7.Hafta *Örneklem Türleri
*Anlatım
8.Hafta *Araştırmanın güvenilirliği, geçerliliği ve, sınırlılıkları
*Anlatım
9.Hafta *Araştırma raporlarının sunumu
10.Hafta *Araştırma raporlarının sunumu
11.Hafta *Araştırma raporlarının sunumu
12.Hafta *Araştırma raporlarının sunumu
13.Hafta *Araştırma Raporlarının Sunumu
14.Hafta *Araştırma Raporlarının Sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 3 Rapor : 50,000
  • 4 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Alan Çalışması 1 0,00 0,00
Rapor 1 0,00 0,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00