Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS303 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenme, aralarında ilişki kurma ve kuramsal farklılıkları gösterme
Dersin İçeriği : Çağdaş Sosyolojinin Temel Problemleri - Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Çağdaş Sosyologlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alex Callonicos, Toplumsal Kuram. Tarihsel Bir Bakış - Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori - Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi - Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler - Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri - Tom Bottomore & Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi - George Ritzer, Modern sosyoloji kuramları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Literatür taraması ve okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sosyolojik kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanma
  • 2 Çağdaş teorilerin özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını saptama
  • 3 Toplumsal olayları farklı teoriler ışığında yorumlayabilme
  • 4 Çağdaş sosyologların bakış açılarını öğrenme
  • 5 Çağdaş sosyologların fikirlerini karşılaştırarak sosyolojik çözümleme yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Çağdaş Sosyolojinin Temel Problemleri
*Anlatım
3.Hafta *Yorumlayıcı sosyolojilerin genel özellikleri
*İşlevselcilik
*Anlatım
4.Hafta *Yorumlayıcı sosyolojilerin genel özellikleri II
*İşlevselcilik
*Anlatım
5.Hafta *Pozitivist ve yorumlayıcı paradigma arasındaki farklar
*Çatışma Kuramı
*Anlatım
6.Hafta *Sosyolojide Yapı ve Faillik
*Çatışma Kuramı
*Anlatım
7.Hafta *Anthony Giddens
*Dünya Sistemleri Kuramı
8.Hafta *Pierre Bourdieu
*Habermas ve İletişimsel Eylem Modeli
*Anlatım
9.Hafta *Sembolik Etkileşimcilik
*Beck ve Risk Toplumu
*Anlatım
10.Hafta *Gündelik yaşam sosyolojisi ve Fenomenoloji
*Giddens ve Yapılaşma Kuramı
*Anlatım
11.Hafta *Goffman ve Dramaturjik Yaklaşım
*Eleştirel Teori ve Frankfurt Okulu
*Anlatım
12.Hafta *Etnometodoloji
*Eleştirel Teori ve Frankfurt Okulu
*Anlatım
13.Hafta *Yapı-Fail İlişkisine Yönelik Tartışmalar
14.Hafta *Değinilen çağdaş sosyoloji kuramlarına yönelik genel bir tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Tartışmalı Ders 1 1,00 1,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00