Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS303 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenme, aralarında ilişki kurma ve kuramsal farklılıkları gösterme
Dersin İçeriği : Çağdaş Sosyolojinin Temel Problemleri - Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Çağdaş Sosyologlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alex Callonicos, Toplumsal Kuram. Tarihsel Bir Bakış - Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori - Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi - Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler - Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri - Tom Bottomore & Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi - George Ritzer, Modern sosyoloji kuramları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Literatür taraması ve okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Sosyolojik kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneği kazanma
  • 2 Çağdaş teorilerin özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını saptama
  • 3 Toplumsal olayları farklı teoriler ışığında yorumlayabilme
  • 4 Çağdaş sosyologların bakış açılarını öğrenme
  • 5 Çağdaş sosyologların fikirlerini karşılaştırarak sosyolojik çözümleme yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Giriş
Anlatım
2.Hafta Çağdaş Sosyolojinin Temel Problemleri
Anlatım
3.Hafta Yorumlayıcı sosyolojilerin genel özellikleri
Anlatım
4.Hafta Yorumlayıcı sosyolojilerin genel özellikleri II
Anlatım
5.Hafta Pozitivist ve yorumlayıcı paradigma arasındaki farklar
Anlatım
6.Hafta Sosyolojide Yapı ve Faillik
Anlatım
7.Hafta Anthony Giddens
8.Hafta Pierre Bourdieu
Anlatım
9.Hafta Sembolik Etkileşimcilik
Anlatım
10.Hafta Gündelik yaşam sosyolojisi ve Fenomenoloji
Anlatım
11.Hafta Goffman ve Dramaturjik Yaklaşım
Anlatım
12.Hafta Etnometodoloji
Anlatım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 12,00 144,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Tartışmalı Ders 1 1,00 1,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00