Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS301 TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1)Türkiye'de sosyolojinin gelişim koşullarını analiz etmek 2)Türkiye'deki sosyolojinin temel problemlerini öğrenmek 3)Türk sosyologlarını tanımak ve onların fikirlerini öğrenmek
Dersin İçeriği : - Türkiye'de Sosyolojinin Gelişimi - Türkiye'de Sosyolojinin Dönemsel İncelemesi -Türk Sosyologlarının Kuramsal Yaklaşımları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Kongar, Emre, Türk Toplum Bilimcileri I-II, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1996 2) Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye´de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., Istanbul, 1992 3) Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyolojisi Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yay., 1999 4) Çağatay Özdemir (Derl.), Türkiye’de Sosyoloji (isimler - eserler), Phoenix Yayınevi, 2008
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür incelemesi, okuma ve anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Türkiye'de sosyolojinin gelişim koşullarını kavrama
  • 2 Türkiye'deki sosyolojinin temel sorunlarını saptama
  • 3 Türk sosyologlarının teorik yaklaşımlarını açıklama ve karşılaştırma
  • 4 Türk sosyologlarının fikirleri ışığında Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında fikir edinme
  • 5 Türkiye'deki ve dünyadaki sosyolojiyi karşılaştırmalı olarak inceleme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Türkiye'de Sosyolojinin Doğuşunda Etkili Olan Faktörler
*Anlatım
3.Hafta *Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türkiye'de Sosyoloji
*Anlatım
4.Hafta *Cumhuriyet Dönemi Sonrası Türkiye'de Sosyolojinin Genel Özellikleri
*Anlatım
5.Hafta *Ziya Gökalp – Prens Sabahattin Bey
*Anlatım
6.Hafta *Hilmi Ziya Ülken – İbrahim Yasa
*Anlatım
7.Hafta *Niyazi Berkes - N. Şazi Kösemihal
*anlatım
8.Hafta *Cavit Orhan Tütengil – Mübeccel B. Kıray
*Anlatım
9.Hafta *Mehmet Ali Şevki – Mehmet izzet
*Anlatım
10.Hafta *Z. Fahri Fındıkoğlu - İsmail Hüsrev Tökin
*Anlatım
11.Hafta *Mümtaz Turhan – Muzaffer Şerif Başoğlu
*Anlatım
12.Hafta *Behice Boran - Cemil Meriç
*Anlatım
13.Hafta *1990 sonrası Türkiye'de Sosyoloji
14.Hafta *1990 sonrası Türkiye'de Sosyoloji

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 13,00 182,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 1,00 1,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00