Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS214 TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sivil topluma temel yaklaşımlar ve Türk modernleşmesi süreci içerisinde sivil toplumun gelişimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : Sivil toplum hakkında temel materyalleri okumak ve onları derslerde tartışmak. Öğrenciler sivil toplum ve devlet hakkında bir makale hazırlayacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mardin Şerif (1991), Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, Der. Mümtaz’er Türköne, İletişim Yayınları, İstanbul. <br />2. Çaha, Ömer (2004) “Osmanlıda Sivil Toplum”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Say. 49. <br />3. Edwards, Michael (2004), Civil Socety, Polity Pres, Oxford.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konuların anlatılması, soru cevap ve tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Araştırma yöntemlerini kavrama Benzer ve farklı örnekleri saptama Konuyu değerlendirme
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : "-"
Dersin Verilişi : "-"

  • 1 Öğrenciler bu derste devlet ve sivil tolum ilişkisini öğrenirler
  • 2 Öğrenciler sivil toplum hakkındaki temel kavramları öğrenirler
  • 3 Öğrenciler sivil toplumun tarihsel gelişimini öğrenirler
  • 4 öğrenciler Türkiye'de sivil toplumun tarihsel gelişimini öğrenirler
  • 5 Öğrenciler sivil toplum hakkındaki temel yaklaşımları öğrenirler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Devlet ve sivil toplumu tanımlamak
2.Hafta *Devlet ve sivil topluma dair temel teorileri tartışmak
3.Hafta *Devlet ve sivil toplum ilişkisini tartışmak
4.Hafta *Temel temel yapısı
5.Hafta *Türk modernleşmesi ve devlet
6.Hafta *ara sınav
7.Hafta *Türk modernleşme sürecine dair temel teorileri tartışmak
8.Hafta *Temel üç entelektüel hareketi (Batıcılık, islamcılık ve Türkçülük) tartışmak
9.Hafta *Türk moderrnleşmesinde sivil toplumun oluşumu
10.Hafta *Erken cumhuriyet döneminde sivil toplum
11.Hafta *Modern Türkiye Cumhuriyetinde Sivil Toplum
12.Hafta *Sivil toplum ve dönüşümü
13.Hafta *Sivil toplum ve küreselleşme
14.Hafta *genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 8 6,00 48,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 126,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00