Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS210 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste tabakalaşmanın temel konusu olan toplumlarda eşitsizlikliklerin tarihsel kaynaklarına bakılarak nasıl değerlendirildiğine dair klasik ve çağdaş kuramların tartışılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Toplumsal Eşitsizlikler: Kuramsal Kapsam ve Metodolojik Yaklaşımlar; Toplumsal Tabakalaşma Biçimleri, Klasik Tabakalaşma Kuramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Zeki Ünal, (2011) Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ankara: Birleşik J.J. Rousseau (2013) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Ankara: Say
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Toplumsal eşitsizliğe ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
  • 2 Toplumsal ayrışma, çatışma ve yapılaşmanın tarihsel süreç içindeki değişimini açıklar.
  • 3 Toplumda ortaya çıkan eşitsizlik türlerini karşılaştırır.
  • 4 Klasik eşitsizlik yaklaşımlarını günümüz toplumlarıyla ilişkilendirir.
  • 5 Toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik sosyal politikaları gözden geçirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Toplumsal Tabakalaşma Biçimleri
*Anlatım
3.Hafta *Klasik Tabakalaşma Kuramları: Karl Marx ve Max Weber
*Anlatım
4.Hafta *20. Yyda Ekonomi Politik
*Anlatım
5.Hafta *Tabakalaşma ve Sınıf
*Anlatım
6.Hafta *Yeni Yorumlarla Sınıf: Bourdieu
*Anlatım
7.Hafta *Thorstein Veblen
*Anlatım, Soru-cevap
8.Hafta *Ara-sınav
*Anlatım, soru-cevap
9.Hafta *Yoksulluk ve Tabakalaşma
*Anlatım
10.Hafta *Vatandaşlık, Eşitsizlik ve Sosyal Politika
*Anlatım
11.Hafta *Kentleşme ve Eşitsizlik
*Anlatım
12.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlik
*Anlatım
13.Hafta *Küreselleşme ve Eşitsizlik
*Anlatım
14.Hafta *Tabakalaşmanın Ekonomik Biçimleri
*Anlatım, soru-cevap

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 14 1,00 14,00
Toplam : 111,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00