Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS206 KİŞİLİK KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, kişiliğinin doğası ve işleyişi hakkında farkındalık yaratmak, kişiliğin ölçülmesi hakkında bilgi edinmek ve kişiliği açıklamaya ilişkin oluşturulmuş başlıca kuram ve kuramcıları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği : Kişiliğin tanımı, kişilik kuramlarının tarihi, kişiliğin ölçümlenmesi, klasik psikanaliz ve diğer önemli psikodinamik teoriler, davranışçı teoriler, bilişsel teoriler, ayırıcı özellik kuramları, varoluşçu teoriler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Burger, J. M. (2006). Kişilik. Ankara: Kaknüs Yayınları. Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Istanbul: Metis yayınları Hall, C. (1998). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons Brenner, C. (1998). Psikanalizde Temel Kavramlar. HYB yayınclık Jung, C.G. (1997). Analitik Psikoloji. Payel Yayınları Adler, A. (2005) Bireysel Psikoloji. Say yayınları Horney, K. (1995) Kadın Psikolojisi. Öteki yayınevi Ashcraft,D. (2009) Kişilik Vaka incelemleri. Kaknüs yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru ve cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Kişiliği tanımlamak
  • 2 Kişiliğin ölçümlenmesine ilişkin bilgi sahibi olmak
  • 3 Freudyen ve Neofreudyen yaklaşımları bilmek ve birbirleriyle farklılıklarını kavramak
  • 4 Kişiliği davranışçı ve bilişsel açıdan açıklayan kuramlar hakkında fikir sahibi olmak
  • 5 Kişiliği insancıl yaklaşımla açıklayan kuram ve kuramcıları bilmek
  • 6 Tüm kişilik kuramlarını birbirleriyle karşılaştırabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kişilik tanımı, doğası ve süreci
2.Hafta *Kişilik teorilerinin araştırma yöntemleri ve kişilik ölçümü
3.Hafta *S. Freud ve Klasik Psikanaliz
4.Hafta *S. Freud ve Klasik Psikanaliz
5.Hafta *Ego psikolojisi: Anna Freud ve Erikson
6.Hafta *Neo-Freudçular: Jung
7.Hafta *Neo-Freudçular: Jung
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Neo-Freudçular: Adler
10.Hafta *Neo-Freudçular: Horney
11.Hafta *Davranışçı kuramlar
12.Hafta *Bilişsel kuramlar
13.Hafta *Karakteristik özellikler yaklaşımı
14.Hafta *İnsancıl kuramlar
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00