Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS204 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
Dersin İçeriği : Nitel araştırma teknikleri, temel araştırma desenleri, araştırma uygulaması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gökçe, B. (1988), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi Bilgin, N. (2000), İçerik Analizi, İzmir: E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 109 Giddens, A. (2005), Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğretmek
  • 2 Sosyolojik araştırmaların yöntemsel ilkelerinden haberdar olma
  • 3 Sosyal araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
  • 4 Araştırma tasarlama becerisini geliştirme
  • 5 Alan araştırması ve teorik çalışmayı birleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin içeriği ve amacı
2.Hafta *2 Anket tekniği ve türleri I
3.Hafta *Anket tekniği ve türleri II
4.Hafta *Anket ve görüşme tekniği arasındaki farklar
5.Hafta *Nicel araştırmalarda soru türleri
6.Hafta *Soru hazırlama kuralları
7.Hafta *Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zafiyetleri I
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zafiyetleri II
10.Hafta *Örneklem ve tam sayım
11.Hafta *Örneklem türleri I
12.Hafta *Güvenirlilik ve geçerlilik
13.Hafta *Sosyal bilim araştırmalarında güven sınırları ve hata payları
14.Hafta *Veri analizi ve tablo yorumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00